You are here

BAFTA in Wales Director to Resign

20 January 2011

BAFTA in Wales regrets to announce the resignation of Lisa Nesbitt as Director, effective from the 3rd February 2012.

Dewi Vaughan Owen, Chair of the Academy in Wales, said

“BAFTA wishes to pay tribute to the tireless effort that Lisa brought to her role as Director of BAFTA in Wales over the last five years and to her great success in heading up all the Academy’s activities across the country including the prestigious annual British Academy Cymru Awards. We wish her well with her future plans and employment.”

The Academy looks forward to celebrating the British Academy Cymru Awards in the autumn of 2012.


About BAFTA in Wales:

BAFTA in Wales supports, develops and promotes the art forms of the moving image by identifying and rewarding excellence across Wales - inspiring practitioners and benefiting the public. For further information visit www.bafta.org/wales

Contact BAFTA in Wales:

Tel: 02920 223898

General enquiries: [email protected]

Email (Awards): [email protected]

Email (Membership): [email protected]


Mae'n ddrwg iawn gan BAFTA yng Nghymru gyhoeddi ymddiswyddiad Lisa Nesbitt fel Cyfarwyddwraig, yn dod i rym o 3 Chwefror 2012.

Dywedodd Dewi Vaughan Owen, Cadeirydd yr Academi yng Nghymru

“Mae BAFTA yng Nghymru yn dymuno talu teyrnged i ymdrechion diflino Lisa yn ei swydd fel Cyfarwyddwraig BAFTA yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf ac i'w llwyddiant mawr wrth gynnal holl weithgarwch yr Academi ar draws y wlad, yn cynnwys y Gwobrau Academi Brydeinig Cymru mawreddog. Dymunwn y gorau iddi yn ei gwaith a'i chynlluniau yn y dyfodol.”

Mae'r Academi yn edrych ymlaen at ddathlu Gwobrau Academi Brydeinig Cymru yn hydref 2012.


Mwy am BAFTA yng Nghymru:
Mae’r Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu yng Nghymru yn cefnogi, datblygu a hyrwyddo ffurfiau celfyddydol y delweddau symudol drwy nodi a gwobrwyo rhagoriaeth drwy Gymru - yn ysbrydoli ymarferwyr a chreu budd i'r cyhoedd. Am fwy o wybodaeth: www.bafta.org/cymru

Cysylltwch â ni:

Ffôn: 02920 223898

Ymholiadau Cyffredinol: [email protected]

E-bost (Gwobrau): [email protected]

E-bost (Aelodaeth): [email protected]