You are here

BAFTA’s Cymru and Scotland Awards confirmed to go ahead in 2020

1 July 2020

The British Academy Cymru Awards will take place in October 2020 with nominations announced on 3 September 2020

The British Academy Scotland Awards 2020 will take place with more details to be announced later this year

The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) has today confirmed that both the British Academy Cymru Awards and British Academy Scotland Awards will go ahead in 2020. Both ceremonies will be held, with more details on format being announced later this year, taking into consideration government restrictions due to the Covid-19 pandemic.

BAFTA’s Cymru Awards will take place in October 2020, with nominations and further details on the format of the ceremony to be announced on 3 September 2020.

BAFTA’s Scotland Awards will take place in 2020, with more details being announced later this year. 

Angharad Mair, BAFTA Cymru Chair and Executive Director of Tinopolis, said: “We are delighted to be able to confirm that BAFTA’s Cymru Awards will go ahead in 2020. Welsh creative talent has been crucial to keeping the nation informed and entertained throughout these past few difficult months. The industry has continued to enthusiastically engage with the awards entry process so we feel it is only right to continue our work in 2020 to recognise the excellence in craft, performance and production from creative Welsh talent and productions. We’re proud to have been celebrating the Welsh screen-industries for almost 30 years and I look forward to another fantastic, if not a little different, ceremony in 2020.”

In March 2020, BAFTA held its first digital Awards ceremony, the British Academy Games Awards, which drew an audience of over 900,000. Since then BAFTA has continued to adapt its Award ceremonies in light of Government restrictions due to the COVID-19 pandemic. BAFTA recently announced that the British Academy Television Craft Awards and the Virgin Media British Academy Television Awards will both go ahead as closed-studio shows on 17 and 31 July respectively.

The BAFTA Cymru Awards nominations will be announced on 3 September at www.bafta.org/wales  

For further information:
Sophie Dudhill / BAFTA Press Office

E: [email protected] / [email protected]

Images are available via www.bafta.thirdlight.com


CADARNHAU Y BYDD GWOBRAU BAFTA CYMRU A’R ALBAN YN CAEL EU CYNNAL YN 2020


Bydd Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru yn cael eu cynnal ym mis Hydref 2020 a bydd yr enwebiadau’n cael eu cyhoeddi ar 3 Medi 2020

Bydd Gwobrau’r Academi Brydeinig yn yr Alban 2020 yn cael eu cynnal a bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni

Mae’r Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu (BAFTA) wedi cadarnhau heddiw y bydd Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru a Gwobrau’r Academi Brydeinig yn yr Alban yn cael eu cynnal yn 2020. Bydd y ddwy seremoni’n cael eu cynnal, gyda rhagor o fanylion am y fformat yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach eleni, gan ystyried cyfyngiadau’r llywodraeth o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Bydd Gwobrau BAFTA Cymru yn cael eu cynnal ym mis Hydref 2020, a bydd enwebiadau a manylion ychwanegol ynglŷn â fformat y seremoni yn cael eu cyhoeddi ar 3 Medi 2020.

Bydd Gwobrau BAFTA yr Alban yn cael eu cynnal yn 2020, a bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni. 

Dywedodd Angharad Mair, Cadeirydd BAFTA Cymru a Chyfarwyddwr Gweithredol Tinopolis: “Rydym yn falch iawn o allu cadarnhau y bydd Gwobrau BAFTA Cymru yn cael eu cynnal yn 2020. Mae pobl greadigol ddawnus o Gymru wedi bod yn allweddol wrth hysbysu a difyrru’r genedl drwy gydol y misoedd diwethaf anodd hyn. Mae’r diwydiant wedi parhau i ymwneud yn frwd â’r broses ymgeisio am wobr, felly teimlwn mai’r peth iawn fyddai i ni barhau â’n gwaith yn 2020 i gydnabod y rhagoriaeth ym maes crefft, perfformio a chynhyrchu a ddangosir gan bobl ddawnus a chynyrchiadau o Gymru. Rydym yn falch o fod wedi dathlu diwydiannau sgrîn Cymru ers bron 30 mlynedd ac edrychaf ymlaen at seremoni wych arall, er ychydig yn wahanol, yn 2020.”

Ym mis Mawrth 2020, cynhaliodd BAFTA ei seremoni Gwobrau ddigidol gyntaf, sef Gwobrau Gemau’r Academi Brydeinig, a ddenodd gynulleidfa o fwy na 900,000. Ers hynny, mae BAFTA wedi parhau i addasu ei seremonïau Gwobrau yn sgil cyfyngiadau’r Llywodraeth o ganlyniad i’r pandemig COVID-19. Yn ddiweddar, cyhoeddodd BAFTA y bydd Gwobrau Crefft Teledu’r Academi Brydeinig a Gwobrau Teledu yr Academi Brydeinig Virgin Media yn cael eu cynnal fel sioeau stiwdio gaeëdig ar 17 a 31 Gorffennaf, yn ôl eu trefn.

Cyhoeddir yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau BAFTA Cymru ar 3 Medi yn www.bafta.org/cymru

I gael rhagor o wybodaeth:
Sophie Dudhill / Swyddfa’r Wasg BAFTA

E: [email protected] / [email protected]

Mae delweddau ar gael trwy www.bafta.thirdlight.com

About BAFTA

The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) is a world-leading independent arts charity that brings the very best work in film, games and television to public attention and supports the growth of creative talent in the UK and internationally. Through its Awards ceremonies and year-round programme of learning events and initiatives – which includes workshops, masterclasses, scholarships, lectures and mentoring schemes in the UK, USA and Asia – BAFTA identifies and celebrates excellence, discovers, inspires and nurtures new talent, and enables learning and creative collaboration. For advice and inspiration from the best creative minds in working in film, games and television, visit www.bafta.org/guru. For more, visit www.bafta.org.

BAFTA Wales – or BAFTA Cymru – extends the Academy’s charitable mission across the UK in support of Wales’ creative communities. The highlight of BAFTA’s events calendar in Wales is the annual British Academy Cymru Awards, an independent platform showcasing the work that truly reflects the best of the country across film, television and games, making a difference to those producing creative work as well as those watching it. www.bafta.org/wales