You are here

Dewi Vaughan Owen

Television executive
18 December 1954 to 20 May 2015

Dewi was a supportive long-term member of the BAFTA Cymru management committee and served as Chairman between 2009 and 2013.

During his time as Chairman Dewi transformed the fortunes of BAFTA Cymru, championing its charitable objectives and building a strong, trusted relationship with the BAFTA executive and Board in London, which formed the basis for the long term stable development of the Academy’s work in Wales.

His strong leadership, wisdom, wit and passion in support the creative media industry was respected and supported by the entire committee.

Following a thirty two year career at the BBC, initially as a television studio and outside broadcast director for BBC News & Current Affairs and latterly utilising his professional legal skills leading the Business Affairs department at BBC Wales managing all legal aspects of BBC production out of Wales, Dewi joined his good friend, the late Emyr Byron Hughes at Advisors in Media as a senior consultant working with a range of businesses across the UK.

Sion Clwyd Roberts


Roedd Dewi yn aelod tymor hir cefnogol o bwyllgor rheoli BAFTA Cymru a gwasanaethodd fel Cadeirydd rhwng 2009 a 2013.

Yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd trawsnewidiodd Dewi ffawd BAFTA Cymru, drwy hyrwyddo ein hamcanion elusennol ac adeiladu perthynas gref, ymddiriedol gyda BAFTA yn ganolog a'r Bwrdd yn Llundain, a fu'n sail ar gyfer y datblygiad sefydlog tymor hir i waith yr Academi yng Nghymru.

Roedd ei arweinyddiaeth gref, doethineb, ffraethineb, angerdd a chefnogaeth parhaeol i’r diwydiant cyfryngau creadigol yn cael ei barchu a'i gefnogi gan y pwyllgor cyfan.

Yn dilyn gyrfa tri deg dau mlynedd yn y BBC, yn cychwyn fel cyfarwyddwr stiwdio deledu a chyfarwyddwr darlledu ar gyfer Newyddion a Materion Cyfoes, ac yn fwy diweddar gan ddefnyddio ei sgiliau cyfreithiol proffesiynol yn arwain yr adran Materion Busnes yn BBC Cymru ble oedd yn rheoli'r holl agweddau cyfreithiol cynhyrchu, ymunodd Dewi gyda’i ffrind da, y diweddar Emyr Byron Hughes, yn y cwmni Ymgynghorwyr yn y Cyfryngau fel uwch ymgynghorydd yn gweithio gydag ystod o fusnesau ledled y DU.

Sion Clwyd Roberts