You are here

Newyddion

Plant yng Nghymru yn Pleidleisio

21 May 2013

Mae plant ar draws Cymru wedi bod yn pleidleisio ar gyfer eu hoff raglen blant o’r ceisiadau i Wobrau BAFTA Cymru y flwyddyn hon. Mae BAFTA Cymru wedi bod yn gweithio gyda Film Club i gynnwys gymaint o blant ag sy’n bosib mewn dangosiadau a chynhaliwyd yn Llandudno, Aberystwyth a Chaerdydd.

Gwobr Torri Drwodd

27 October 2011

Bwriad y wobr hon yw cydnabod y rhai sydd wedi cael dylanwad sylweddol ar fyd rhaglenni / ffilmiau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Margaret John: Gyrfa hir a rhyfeddol.

2 February 2011

Gyda thristwch mawr y clywsom fod yr actores Margaret John wedi marw ddoe. Roedd hi’n 84 oed.

Derbyniodd Margaret Wobr Cyflawniad Oes gan BAFTA yng Nghymru yn 2009, ac roedd disgwyl iddi gael cymrodoriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Abertawe yn ddiweddarach eleni. Roedd hi’n actores ryfeddol, ac fe fydd colled ar ei hôl.

Pages