You are here

Aelodaeth

Mae aelodaeth BAFTA Cymru yn cynnwys pwysigion y diwydiannau creadigol yng Nghymru. Mae’n rhwydwaith gysylltiedig o ymarferwyr, sy’n gweithio yn ffurfiau celf y ddelwedd symudol ac yn eu cefnogi. Darganfyddwch fwy am gyfleodd aelodaeth BAFTA yng Nghymru.

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch i’r ardal aelodau ar-lein i drefnu lle ar gyfer digwyddiadau a dangosiadau, diweddaru eich proffil a darganfod y newyddion diweddaraf ar gyfer aelodau BAFTA Cymru.  Ardal Aelodau Ar-lein >

Darganfod Mwy...

Wolf Hall series finale preview at Cineworld Cardiff

Proses ceisio am Aelodaeth Lawn

25 February 2015

Yn ystod mis Mawrth 2017 mae BAFTA Cymru yn chwilio am aelodau Llawn newydd - innau drwy ysgogi aelodau cangen a chysylltiol i droi'n aelodau llawn, neu drwy chwilio am aelodau newydd sbon.