You are here

Cwestiynnau am Aelodaeth

23 April 2016

Yn meddwl am ymuno efo BAFTA Cymru ond angen gwybod mwy?

Cwestiynnau Aelodaeth 

Cwestiwn 1  Oes rhaid imi wedi bod yn gweithio yn y diwydiant ers amser cyn ymuno?

Na, hoffem annog rhai ar bob lefel i ymuno a symud i fyny'r rhengoedd gyda ni. Rydym yn derbyn Aelodau Myfyrwyr, a'r rhai sy'n dechrau ar eu gyrfa (graddedigion ac eraill) fel Aelodau Cychwyn Gyrfa ar gyfer y 3 blynedd gyntaf yn y diwydiant


FAQ 2  Pryd allai ymuno?

Unrhywbryd – yr ydym yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ar gyfer aelodaeth Cyswllt, Cangen, Cychwyn Gyrfa a Myfyrwyr ac yna pob Chwefror gallwch wneud cais i ddod yn aelod â phleidlais Llawn DU.


FAQ 3  Beth yw'r gost?

Costas i ymuno ar ddechrau'r flwyddyn:

Aelodaeth Lawn: £300.00 (ceisiadau yn agos ym mis Chwefror pob blwyddyn)

Aelodaeth Cysylltiol: £188.00
Aelodaeth Cysylltiol (Cyfradd Gwlad - 50 milltir tu fas i Gaerdydd): £150.00

Aelodaeth Cangen: £118.00
Aelodaeth Cangen (Cyfradd Gwlad - 50 milltir tu fas i Gaerdydd): £75.00

Cychwyn Gyrfa: £50.00
Aelodaeth Myfyriwr: £35.00

Mae'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Gall pob math o aelodaeth heblaw am Cychwyn Gyrfa a Myfyrwyr gael pro-rata, felly byddwch ond yn talu swm sy'n ddyledus ar gyfer gweddill y flwyddyn.


FAQ 4 Pryd mae'r flwyddyn aelodaeth yn cychwyn?

Mehefin 1 – Mai 31


FAQ 5 Sut gallaf dalu?

Gallwch lenwi ffurflen gyda manylion eich cerdyn credyd / debyd ar gyfer y taliad cyntaf neu dalu gyda siec.

Yna gall aelodaethau Lawn, Cyswllt a Changen drefnu Debyd Uniongyrchol ar gyfer y taliadau nesaf. 

Ar gyfer aelodaeth Lawn, Cysylltiol a Changen, gallwn gymryd eich taliad cerdyn cyntaf ar gyfer hanner y ffi ar gyfer y 6 mis cyntaf, ac yna sefydlu ail Debyd Uniongyrchol ar gyfer yr holl daliadau eraill.


FAQ 6 Pam ymuno?         

  • I ymuno a rhwydwaith mwyaf o weithwyr proffesiynol y cyfryngau creadigol yng Nghymru 
  • I gael mynediad at gyfleoedd datblygu rwydweithio a gyrfa
  • I gael mynediad sinema am ddim Llun - Iau yn Cineworld, Vue a Odeon
  • I fanteisio ar ein 60-80 digwyddiadau am ddim - rhagdangosiadau, C&A a dosbarthiadau meistr
  • I fanteisio ar ein ystod eang o gynigion partner a gostyngiadau

FAQ 7 Faint o amser fydd rhaid aros am fy ngherdyn?

Bydd eich cerdyn yn cyrraedd o fewn 2 wythnos ar ôl i chi wneud cais, a byddwch yn derbyn pecyn croeso drwy e-bost a bydd eich cerdyn yn dilyn yn y post.     


FAQ 8 OK hoffwn ymuno - beth nesa'?

Cysylltwch a'r swyddfa ar 02920 223898 / [email protected] neu printiwch a llenwi ffurflen yma a'i ddanfon yn ol atom