You are here

Sefydliad a Chenhadaeth

Mae'r weledigaeth o BAFTA yng Nghymru yn gweithredu o dan set gyffredin o werthoedd a safonau ar draws yr Academi fel a ganlyn:

Yr Academi Brydeinig o Gelfyddydau Ffilm a Theledu yng Nghymru yn cefnogi datblygu a hyrwyddo ffurfiau celfyddydol y ddelwedd symudol, trwy nodi a gwobrwyo rhagoriaeth, ysbrydoli ymarferwyr a bod o fudd i'r cyhoedd.

BAFTA CYMRU, CARDIFF,  29/09/2013HUW JOHN