You are here

Aelodaeth BAFTA Cymru tu hwnt i Gaerdydd

24 February 2020
Event: Nuclear + Q&ADate: Wednesday 19 February 2020Venue: Galeri, CaernarfonHost: Celyn JonesBAFTA / Geraint Thomas

Ydych chi'n byw / gweithio 50 milltir neu fwy y tu allan i Gaerdydd? Os ydych byddech chi'n gymwys ar gyfer ein cyfradd Cangen (Gwlad)...darganfyddwch fwy yma.

Mae' unigolion profesiynnol mewn ffilm, gemau a theledu sy'n byw a / neu'n gweithio 50 milltir neu fwy y tu allan i Gaerdydd yn gymwys i dalu ein cyfradd aelodaeth gwlad is, sy'n gyfatebol i £5 + TAW y mis dros flwyddyn. Mae rhai sydd yn cychwyn gyrfa yn talu £50 a myfyrwyr yn talu £35.

Manteision dod yn aelod Cangen (Gwlad) neu Gysylltiol (Gwlad) yw:

1 tocyn am ddim o ddydd Llun i ddydd Iau yn Sinemâu Odeon a Vue lleol (a Everyman pan yng Nghaerdydd)

Cyfradd llai am docynnau mewn sinema eraill ledled Cymru

O leiaf 1 digwyddiad dangosiad a Holi ac Ateb am ddim/rhwydweithio a gynhelir yng Ngogledd neu Orllewin Cymru bob mis a mynediad i bob digwyddiad arall ledled Cymru

Cyfradd llai am docynnau Gwobrau Cymru a chynigion gwestai gan ein partneriaid

Hawliau pleidleisio ar gyfer Gwobrau Cymru

Yn gymwys i ymuno â rheithgorau a Phwyllgor BAFTA Cymru

Ar gyfer Aelodau Cysylltiol yn unig:

Defnydd o far a bwyty aelodau BAFTA yn Piccadilly yn ogystal â'n partneriaid Groucho a H Club pan yn Llundain

Mynediad am ddim i ddangosiadau a digwyddiadau BAFTA yn Lloegr a'r Alban


Ffioedd (Gwlad Cysylltiol) 2021

Y ffi am flwyddyn lawn o aelodaeth o (ymuno ym mis Mai neu fis Mehefin) yw £165 gan gynnwys TAW.
Gallwch hefyd drefnu i dalu 50% o'ch ffi trwy Debyd Uniongyrchol ar 2 bwynt yn ystod y flwyddyn am eich ail aelodaeth a'ch blynyddoedd dilynol o aelodaeth.

Derbynnir ceisiadau unrhyw amser a chyfrifir ffioedd ar sail pro-rata.

Cyfraddau Pro Rata (Gwlad Gysylltiol):

Gorffennaf: £150
Awst: £135
Medi: £120
Hydref: £105
Tachwedd: £90.00
Rhagfyr: £75

O fis Ionawr ymlaen, rydym yn rhagbrisio gweddill y flwyddyn ac yn ychwanegu at ffi y flwyddyn ganlynol:

Ionawr - ymuno tan Mai 2022: £225
Chwefror - ymuno tan Mai 2022: £210
Mawrth - ymuno tan Mai 2022: £195
Ebrill - ymuno tan Mai 2022: £180


Ffioedd (Gwlad Cangen) 2021

Am y flwyddyn lawn o 1 Mehefin (ymuno ym mis Mai neu fis Mehefin) y gost i ymuno yw £75 gan gynnwys. TAW.

Gallwch hefyd drefnu i dalu 50% o'ch ffi trwy Debyd Uniongyrchol ar 2 bwynt yn ystod y flwyddyn am eich ail aelodaeth a'ch blynyddoedd dilynol o aelodaeth.

Derbynnir ceisiadau unrhyw amser a chyfrifir ffioedd ar sail pro-rata gostyngedig.

Cyfraddau Pro Rata (Gwlad Cangen):

Gorffennaf: £68
Awst: £61
Medi: £54
Hydref: £47
Tachwedd: £40
Rhagfyr: £33

Ionawr - ymuno tan Mai 2022: £101
Chwefror - ymuno tan Mai 2022: £94
Mawrth - ymuno tan Mai  2022: £87
Ebrill - ymuno tan Mai 2022: £80


I WNEUD CAIS CLICIWCH YMA