You are here

Proses ceisio am Aelodaeth Lawn

25 February 2015
Wolf Hall series finale preview at Cineworld CardiffSSP Media

Yn ystod mis Mawrth 2017 mae BAFTA Cymru yn chwilio am aelodau Llawn newydd - innau drwy ysgogi aelodau cangen a chysylltiol i droi'n aelodau llawn, neu drwy chwilio am aelodau newydd sbon.

Mae gan BAFTA nifer o haenau aelodaeth, ac un ohonynt yw aelodaeth lawn.

Mae aelodaeth lawn yn cynnig hawliau pleidleisio yng Ngwobrau’r Academi Brydeinig (Ffilm, Teledu, Plant, Gemau), yn ogystal â llu o fuddion eraill, gan gynnwys dangosiadau ymlaen llaw, digwyddiadau ledled y DU a mwy.

Mae gan yr Academi dros 7,000 o aelodau llawn ac, ar hyn o bryd, 100 ohonynt yn unig sy’n cynrychioli’r diwydiant yng Nghymru a byddem yn hoffi gweld cynnydd yn y nifer hon, fel bod lefel uwch o aelodau pleidleisio yng Nghymru ac felly cynrychiolaeth uwch yng Nghymru.

Felly, hoffem gwahodd ymarferwyr y diwydiant yng Nghymru i wneud cais am aelodaeth lawn Teledu neu Gemau.

Gobeithiaf fod y lefel aelodaeth hon o ddiddordeb i chi - mae modd cael rhagor o wybodaeth yn y Saesneg yma.


I ddechrau cais, cliciwch yma erbyn Mawrth 31.


Byddwn yn hapus i drafod hyn ymhellach â chi, petai hynny’n ddefnyddiol - danfonwch ebost at Hannah