You are here

Tocynnau Gwobrau BAFTA Cymru

25 August 2015


TOCYNNAU AR WERTH AR DDYDD MERCHER 26 Awst

Mae tocynnau ar gyfer Enwebeion a'u gwesteion, Noddwyr ac aelodau'r Pwyllgor yn y lle cyntaf ar gael gan BAFTA Cymru hyd at fis Dydd Mercher 23 Medi:
Ffôn 02920 223 898 E-bost: [email protected]

Mae tocynnau cyhoeddus, VIP (mynediad mhob ardal) & Tocynnau Aelodau BAFTA Cymru ar gael gan Dewi Sant Neuadd swyddfa docynnau yn amodol ar argaeledd.

Swyddfa Docynnau www.stdavidshallcardiff.co.uk
029 2087 8444

Prisiau - pa un yw'r tocyn iawn i chi?

Tocynnau cyhoeddus £20
Bydd pris y tocyn yn cynnwys mynediad i'r seremoni Wobrwyo, llyfryn argraffiad cyfyngedig hardd a gostyngiadau ar gyfer diodydd yn y sefydliadau lleol i ddilyn y Gwobrau; Mocka Lounge, Ten Mill Lane, Las Iguanas, Barocco, Artigiano, Lab 22, Be One a bar y Marriot Hotel. Tocynnau gwetai Cadair Olwyn +1 cyhoeddus hefyd ar gael am bris £ 20.

Tocynnau VIP £85
Bydd pris y tocyn yn cynnwys derbyniad Champagne Taittinger, y Seremoni Gwobrau a Pharti i ddathlu gyda enwebeion ac enillwyr eleni tan yr oriau mân.

Archebu fel Grŵp VIP (5 tocyn neu fwy) £75 y Tocyn
Bydd pris y tocyn yn cynnwys derbyniad Champagne Taittinger, y Seremoni Gwobrau ac Pharti i ddathlu gyda enwebeion ac enillwyr eleni tan yr oriau mân (ar gyfer grwpiau o 5 neu fwy o westeion archebu ar yr un pryd).

Tocynna Aelodau BAFTA £55
Gall Aelodau BAFTA brynu tocynnau VIP am  55 drwy Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant - nid ydynt ar gael ar-lein. (Bydd angen i chi ddyfynnu eich Rhif Aelodaeth pan yn prynu.)

Tocynnau Aelod Myfyriwr BAFTA £40
Swm cyfyngedig sydd ar gael - gan gynnig mynediad at y dderbynfa Champagne Taittinger, y Seremoni Gwobrau ac Pharti i ddathlu gyda enwebeion ac enillwyr eleni tan yr oriau mân.

PRYNWCH DOCYN

Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant
029 20 878500
www.stdavidshallcardiff.co.uk