You are here

Cyhoeddi'r Enillwyr: Gwobrau'r Academi Brydeinig yng Nghymru 2017

8 October 2017
British Academy Cymru Awards, St David's Hall, Cardiff, Wales, UK - 08 Oct 2017BAFTA/Pete Summers

Aberfan: The Green Hollow yn ennill tair Gwobr Yr enwebeion tro cyntaf

Jack Parry Jones a Kimberley Nixon yn ennill y Gwobrau Actor ac Actores

Heddiw rydym wedi cyhoeddi enillwyr Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2017. Mae’r gwobrau’n anrhydeddu rhagoriaeth mewn darlledu a chynhyrchu ym myd ffilmiau, gemau a theledu yng Nghymru ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o bobl greadigol ddawnus.

Arweiniwyd y seremoni unwaith eto gan gyflwynydd BBC Radio 1, Huw Stephens, yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ac roedd y cyflwynwyr yn cynnwys yr actoresau Alexandra Roach a Vicki McClure a’r actorion Tom Cullen a Peter Capaldi.

Cyflwynwyd 28 Gwobr yn ystod y seremoni gerbron cynulleidfa o 1000 o westeion ac eraill a ymunodd drwy ffrwd fyw. Derbyniodd Aberfan: The Green Hollow dair gwobr – ar gyfer Drama Deledu, Awdur (Owen Sheers) a’r Wobr Torri Trwodd (Jenna Robbins).

Yn y categorïau perfformio, enillodd Huw Edwards ei 7fed Gwobr BAFTA Cymru fel Cyflwynydd Aberfan – The Fight for Justice, a enillodd y wobr Rhaglen Ddogfen Unigol hefyd, a gyflwynwyd er cof am Gwyn Alf Williams a dderbyniodd sawl gwobr BAFTA Cymru.

Enillodd yr enwebeion tro cyntaf Jack Parry Jones a Kimberley Nixon y Gwobrau Actor (Moon Dogs) ac Actores (Ordinary Lies).

Enillodd Lady Chatterley’s Lover ddwy wobr ar gyfer Dylunio Gwisgoedd (Sarah Arthur) a Cholur a Gwallt (Claire Pritchard-Jones), ac enillodd Damilola, Our Loved Boy y gwobrau ar gyfer Sain (y Tîm Cynhyrchu) a Dylunio Cynhyrchiad (Catryn Meredydd, a enwebwyd yn 2016).

Roedd hanner can mlwyddiant trychineb Aberfan yn amlwg iawn ymhlith yr enwebiadau eleni ac, yn ogystal â’r gwobrau a enillodd Aberfan: The Green Hollow, derbyniodd cynyrchiadau eraill yn ymwneud â’r hanner can mlwyddiant wobrau ar gyfer Cyfarwyddwr Ffeithiol (Marc Evans, sydd wedi ennill 5 Gwobr Cymru yn flaenorol) a Ffotograffiaeth: Ffeithiol (Baz Irvine) ar gyfer Aberfan Young Wives Club.

Enillwyd y wobr Newyddion a Materion Cyfoes gan Michael Sheen: The Fight for my Steel Town, ac enillodd Taith Bryn Terfel – Gwlad y Gân y wobr Rhaglen Adloniant. Enillodd y gyfres ddogfen ar roi organau, sef The Greatest Gift, y wobr Cyfres Ffeithiol a chyflwynwyd y wobr Darllediad Byw i dîm cynhyrchu BBC Young Musician 2016 Grand Final.

Enillodd Euros Lyn, a dderbyniodd Wobr Siân Phillips yn 2015, y wobr Cyfarwyddwr: Ffuglen ar gyfer Y Llyfrgell/The Library Suicides. Derbyniodd Will Oswald y wobr Golygu ar gyfer Sherlock, ac enillodd y ffilm nodwedd deledu Ellen y wobr Ffilm Nodwedd/Deledu. Enillwyd y wobr Cerddoriaeth Wreiddiol gan Benjamin Talbott a Victoria Ashfield ar gyfer Galesa.

Enillwyd y wobr Gêm, a ddychwelodd i Wobrau BAFTA Cymru eleni, gan Dojo Arcade ar gyfer Creature Battle Lab. Cyflwynwyd y wobr Effeithiau Arbennig a Gweledol i’r tîm wrth wraidd y ffilm nodwedd The Lighthouse ac enillodd Richard Stoddard y wobr Ffotograffiaeth a Goleuo: Ffuglen am y ffilm nodwedd Yr Ymadawiad (The Passing).

Dywedodd Hannah Raybould, Cyfarwyddwr BAFTA Cymru: “Mae heno wedi bod yn ddathliad gwych, bywiog a chyffrous o’r rhagoriaeth rydym ni’n bodoli i’w chydnabod yn y diwydiant hwn. Gobeithiwn fod pawb a ddaeth i’r seremoni ac a wyliodd y ffrwd fyw o amgylch y byd yn gwerthfawrogi’r unigolion dawnus sydd naill ai’n gweithio yng Nghymru neu sy’n dod o Gymru ac yn gweithio ar gynyrchiadau ledled y Deyrnas Unedig. Maen nhw’n wirioneddol ysbrydoledig ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw er mwyn ennyn diddordeb y genhedlaeth nesaf yn ein digwyddiadau yn ystod y flwyddyn i ddod.

Rydym wedi derbyn mwy o enwebiadau, croesawu mwy o westeion, ymgysylltu â mwy o bartneriaid a gweithio gyda’n pwyllgor ymroddedig i sicrhau bod y gwobrau hyn, sef uchafbwynt y flwyddyn gynhyrchu, yn ddigwyddiad o’r radd flaenaf a fwynheir gan bawb. Edrychwn ymlaen at eu gweld yn tyfu o nerth i nerth.”

ENILLWYR GWOBRAU’R ACADEMI BRYDEINIG YNG NGHYMRU 2017

(yn ôl y drefn gyflwyno)

RHAGLEN ADLONIANT a noddwyd gan Sugar Creative
Taith Bryn Terfel – Gwlad y Gân (Boom Cymru/Harlequin Media)

RHAGLEN BLANT a noddwyd gan BID Caerdydd
Deian a Loli (Cwmni Da)

FFOTOGRAFFIAETH: FFEITHIOL a noddwyd gan Genero
Baz Irvine ar gyfer The Aberfan Young Wives Club (Shiver Cymru)

GOLYGU a noddwyd gan Gorilla
Will Oswald ar gyfer Sherlock (Hartswood Films)

CYFRES FFEITHIOL a noddwyd gan Villa Maria
The Greatest Gift (BBC Wales)

EFFEITHIAU ARBENNIG A GWELEDOL a noddwyd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
The Lighthouse (Dogs of Annwn)

DRAMA DELEDU a noddwyd gan Media Access Solutions
Aberfan: The Green Hollow (BBC Cymru Wales mewn cysylltiad â VOX Pictures)

GÊM a noddwyd gan Games Design a Phrifysgol Glyndŵr
Creature Battle Lab (Dojo Arcade)

RHAGLEN DDOGFEN UNIGOL a noddwyd gan Brifysgol Aberystwyth
Aberfan – The Fight for Justice (Cynyrchiadau Alpha Productions)

AWDUR a noddwyd gan The Social Club, Agency
Owen Sheers ar gyfer Aberfan: The Green Hollow (BBC Cymru Wales mewn cysylltiad â VOX Pictures)

SAIN a noddwyd gan AB Acoustics
Y Tîm Cynhyrchu ar gyfer Damilola, Our Loved Boy (Minnow Films)

CERDDORIAETH WREIDDIOL a noddwyd gan Lexon Printing
Benjamin Talbott a Victoria Ashfield ar gyfer Galesa (Joio)

ACTORES a noddwyd gan Iceland
Kimberley Nixon ar gyfer Ordinary Lies

FFILM FER a noddwyd gan Brifysgol De Cymru
This Far Up (Lunatica Limited)

CYFARWYDDWR: FFUGLEN a noddwyd gan Champagne Taittinger
Euros Lyn ar gyfer Y Llyfrgell / The Library Suicides (Ffilm Ffolyn Cyf)

GWOBR SIÂN PHILLIPS a noddwyd gan Pinewood
Abi Morgan

CYFARWYDDWR: FFEITHIOL a noddwyd gan Capital Law
Marc Evans ar gyfer The Aberfan Young Wives Club (Shiver Cymru)

GWOBR TORRI TRWODD, a noddwyd gan Goleg Caerdydd a’r Fro
Jenna Robbins ar gyfer Aberfan: The Green Hollow (BBC Cymru Wales mewn cysylltiad â VOX Pictures)

NEWYDDION A MATERION CYFOES a noddwyd gan Working Word
Michael Sheen: The Fight for my Steel Town (BBC Cymru Wales)

DARLLEDIAD BYW
BBC Young Musician 2016 Grand Final (BBC Cymru Wales)

CYFLWYNYDD a noddwyd gan Deloitte
Huw Edwards ar gyfer Aberfan – The Fight for Justice (Cynyrchiadau Alpha Productions)

COLUR A GWALLT, a noddwyd gan Ken Picton Salon
Claire Pritchard Jones ar gyfer Lady Chatterley’s Lover (Hartswood Films / Serena Cullen Productions)

DYLUNIO CYNHYRCHIAD a noddwyd gan DRESD
Catrin Meredydd ar gyfer Damilola, Our Loved Boy (Minnow Films)

DYLUNIO GWISGOEDD a noddwyd gan Bluestone
Sarah Arthur ar gyfer Lady Chatterley’s Lover (Hartswood Films/Serena Cullen Prods)

ACTOR a noddwyd gan Audi

Jack Parry Jones ar gyfer Moon Dogs (Up Helly Aa Films)

FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO: FFUGLEN a noddwyd gan ELP
Richard Stoddard ar gyfer Yr Ymadawiad (Severn Screen)

FFILM NODWEDD / DELEDU a noddwyd gan Curzon
Ellen (Touchpaper Television)

GWOBR CYFRANIAD EITHRIADOL I FFILM A THELEDU a noddwyd gan Sony
John Rhys Davies


Noddwyr  Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru

AB Acoustics
Prifysgol Aberystwyth
Audi
BBC Cymru Wales
Bluestone
Buzz Magazine
Capital Law
BID Caerdydd
Cyngor Caerdydd
Coleg Caerdydd a’r Fro
Champagne Taittinger
Channel 4
Clarins
Cuebox
Curzon
Deloitte
Da Mhile Gin
DRESD 
ELP
Genero
Prifysgol Glyndŵr
Gorilla
Hotel Chocolat
Ken Picton
Lexon Printing
Mad Dog Casting
Media Access Solutions
Pinewood
Princes Gate
Radisson Blu
Rekorderlig
S4C
Sony
Sugar Creative
The Social Club. Agency
Tiny Rebel
Trosol
Prifysgol De Cymru
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Villa Maria
Working Word