You are here

Dathlu arwyr lleol a dod â'r archif yn fyw yn Sinemaes

10 August 2019
Event: Sinemaes 2019Date: Saturday 3rd August 2019 – Saturday 10 August 2019Venue: Eisteddfod, LlanrwstBAFTA / Lindsay Walker

Mae pedwerydd ymddangosiad ein sinema ar Faes yr Eisteddfod wedi croesawu 2,500 o ymwelwyr dros wyth diwrnod, y mwyaf ar gyfer Eisteddfod wledig ers sefydlu Sinemaes yn 2016. Rydym hefyd wedi gweini tua 2,400 o botiau o bopcorn!
 

Eleni cawsom ddiwrnodau thematig hefyd – yr amgylchedd, gyda dwy drafodaeth arbennig, chwedlau a mytholeg a sgiliau, oedd yn cynnwys sgyrsiau a gweithdai ar rolau o fewn y diwydiant mewn ysgrifennu, lleoliadau a gwneud ffilmiau byrion. Roedd hefyd cyflei rwydweithio ac i ddysgu sut i greu stori fwrdd ffilm.

Mae cynnwys y tîpî wedi’i gyflwyno gan  13 partner craidd a phedwar partner sesiwn ar. Cawsom gefnogaeth hefyd gan wirfoddolwyr o Ŵyl Wicked Gogledd Cymru.

Dyma drawsdoriad o ymateb y gynulleidfa yn ystod yr wythnos:

Y ffilmiau archif

“Casgliad hyfryd o ffilmiau yn cofio y gorffennol ac yn adnewyddu atgofion o fy ngorffennol i!” Ann (68) o Conway

“Lle gwych i ddod i guddio rhag y glaw, rhoi ein traed i fyny ac ail-fyw clasuron fel C’Mon Midffild! Diolch yn fawr” Rhian (38) a Nansi (9) o Moelfre

“Gwych! Wedi mwynhau gwylio'r ffilmiau gwych hyn yn fawr. Cipolwg hyfryd ar ein hanes. Da iawn!” Shaun (59) o Rhos on Sea  

Y cynnwys lleol

“Rhaglen wych! Diolch am gynnig cyfle i gyflwyno gwaith gan ysgolion lleol. ”Aron (30) o Lanrwst

Dangosiadau ffilmiau a rhaglenni a sgyrsiau dathlu

“Wedi mwynhau gwylio Beryl, Cheryl a Meryl yn fawr a noson hwyliog iawn a sgwrs hwyl! BCM am byth! ”Delyth (51) o Llansannan

“Ffilm ddoniol, er ei bod yn 10 oed mae'n dal yn berthnasol - a wedi mwynhau clywed gan yr actorion. Amser am un arall?” Mared (15) o Lanelli

“Yn giwt ac yn braf, roeddwn i'n ei chael hi'n oleuedig ac yn gynnes. Diolch! ”Elinor (22) o Swydd Derby (Pa ffilm? LW)

“Trafodaeth wych a phwysig am yr her hinsawdd, diolch am ei chynnal.” Phillippa (66) Llangrannog
 


Cyflwynir Sinemaes gan:

hannahSinemaes partners 2019