You are here

In Conversation with Gareth Evans

In Conversation with Gareth Evans

Join Director Gareth Evans and hear about his career to date, from self-funding his first feature Footsteps, through to The Raid, Gangs of London and eagerly anticipated action thriller Havoc.  

Ymunwch â’r Cyfarwyddwr Gareth Evans i glywed am ei yrfa hyd yma, o hunanariannu ei ffilm nodwedd gyntaf Footsteps, i The Raid, Gangs of London a’r ffilm ias a chyffro y mae mawr disgwyl amdani, Havoc.   

Hosted by / Wedi cadeirio gan Hannah Marie Williams (Casting Director) 

Book Now