You are here

Travel Bursaries and Free Sessions

Travel Bursaries and Free Sessions

With thanks to the Welsh production company Bad Wolf and Screen Alliance Wales, as part of the BAFTA Cymru commitment to level the playing field in the screen industries, and in keeping with Wales’ Well-being of Future Generations Act, we’re delighted to offer free access and financial travel support for those who would otherwise find it difficult to attend.

Gyda diolch i'r cwmni gynhyrchu Cymreig Bad Wolf a Screen Alliance Wales, fel rhan o ymrwymiad BAFTA Cymru i sicrhau chwarae teg yn y diwydiannau sgrin, ac yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, mae’n bleser gennym gynnig mynediad am ddim a cymorth teithio ariannol i’r rhai a fyddai fel arall yn ei chael hi’n anodd mynychu.

Find out more here / Darganfod mwy yma