Bafta Wales
The Story of a Modern Day Adaption with Steven Moffat and Sue Vertue / BAFTA Cymru yn Cyflwyno: Hanes y Sherlock Modern BAFTA Cymru

AELODAETH - BAFTA YNG NGHYMRU

English version

18 October 10

DIDDORDEB MEWN YMUNO?

Fel rhan o Grŵp BAFTA ac yn unol â’n statws elusennol, mae ein prif amcanion yn parhau i ganolbwyntio’n gadarn ar gyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau a dangosiadau trwy gydol y flwyddyn sydd yn cefnogi, datblygu ac ysbrydoli y ffurfiau celfyddydol o’r ddelwedd symudol ledled Cymru.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau yn amrywio o drafodaethau diwydiant mawr i ddangosiadau o ffilmiau a chynyrchiadau teledu cyn eu rhyddhau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf mae BAFTA Cymru wedi bod yn llwyddiannus o ran datblygu perthynas eang gyda gwyliau a chyrff creadigol ar draws Cymru i gynhyrchu digwyddiadau unigol. Mae’r digwyddiadau hyn wedi cynnig golwg unigryw ar amrediad eang o feysydd creadigol a’n nod barhaus yw dod â’r doniau gorau, y ffilmiau a’r rhaglenni gorau a sesiynau dosbarth meistr o Gymru a thu hwnt i’ haelodau a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae BAFTA Cymru yn parhau i raglennu dangosiadau ffilmiau cyn eu rhyddhau ar gyfer aelodau BAFTA.

MANTEISION AELODAETH:

PLEIDLEISIO
Dim ond Aelodau Llawn/Cangen BAFTA Cymruo BAFTA Cymru all bleidleisio yng Ngwobrwyon blynyddol BAFTA Cymru. Aelodau sydd yn pleidleisio sydd yn gyfrifol am ddethol ymgeiswyr sydd yn mynd ymlaen i Gam Beirniaid y broses bleidleisio. Mae gan yr holl aelodau sydd yn pleidleisio yr hawl hefyd i fynychu ac i bleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac i ethol Pwyllgor Rheoli BAFTA Cymru. Mae’r holl bleidleisio ar gyfer y Gwobrwyon Blynyddol erbyn hyn yn digwydd trwy gyfrwng system.

DANGOSIADAU A DIGWYDDIADAU
Mae’r holl aelodau’n cael gwahoddiadau rheolaidd i fynychu dangosiadau o flaen llaw ac i ddigwyddiadau eraill arbennig trwy gydol y flwyddyn, nail ai wedi’u trefnu gan BAFTA Cymru neu ar y cyd gyda Digwyddiadau/Cyrff eraill. Mae aelodau’n cael cynnig mynediad am ddim i holl ddigwyddiadau/dangosiadau BAFTA Cymru ac ar hyn o bryd mae Cineworld Cinemas yn cynnig mynediad am ddim i Aelodau o ddydd Llun i ddydd Iau. Yn ogystal a gostyngiadau mynediad gan Ganolfan Celfyddydau Chapter i’n holl Aelodau. Mae Dangosiadau chip olwg ymlaen llaw rheolaidd yn cael eu cynnal yn Sinema Cineworld a Chanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd yn ogystal a mannau eraill trwy Gymru. Mae pob aelod yn derbyn hysbysiad blaenllaw o’n holl ddangosiadau / ddigwyddiadau sydd ar ddod trwy gyfrwng ebost.

GWYBODAETH A CHYHOEDDIADAU
Mae gwybodaeth am bob digwyddiad a dangosiadau ar gael ar wefan BAFTA Cymru ac mae manylion ar gael o flaen llaw mewn cylchlythyrau ac e-daflenni rheolaidd.

SEREMONI WOBRWYO
Gall Aelodau brynu tocynnau ar gyfraddau arbennig i Wobrwyon blynyddol BAFTA Cymru. Bydd Aelodau yn derbyn gwybodaeth o flaen llaw am y SeremoniWobrwyo, y drefn o ymgeisio/dyddiadau cau a’r broses bleidleisio.

DIDDORDEB MEWN YMUNO?