You are here

Beth Sy’n Digwydd

MYNEDIAD AELODAU

NODER, MAE SYSTEM NEWYDD AR GYFER ARCHEBU EICH TOCYN AELOD BAFTA CYMRU

Dilynwch y dolennau isod a mewn-gofnodi fel aelod i ofyn am eich tocyn am ddim drwy ein system docynnau newydd.
Rydym wedi gwneud eich aelodaeth yn fwy gwerthfawr nag erioed o'r blaen drwy gymryd y penderfyniad bod rhaid i bawb sydd ddim yn aelod i brynu tocynnau i dangosiadau fel hyn.
Ni fydd yna mwyach cyfle i dderbyn + 1 a hefyd ar gyfer rhai sydd ddim yn aelodau.

MYNEDIAD I'R CYHOEDD

Mae llawer o'n digwyddiadau yn cynnig mynediad i'r cyhoedd - gallwch archebu tocyn drwy'r lleoliad sydd yn cynnal y digwyddiad neu drwy'r dolennau isod.

 

Shorts

Digwyddiad: Yr Ateb Byr

Ymunwch â BAFTA Cymru a'r enwebeion yng nghategori Byr Gwobrau Cymru ar gyfer dangosiad arbennig o'r 4 ffilm a sesiwn holi gyda'r gwneuthurwyr ffilm.
Friday, 31 January 2020 - 1:00pm
Canolfan Dylan Thomas Centre, Abertawe
Guru Live Cardiff 2019

Guru Live Caerdydd 2020

Eisiau gwybod mwy am weithio mewn Ffilm, Gemau a Theledu? Bydd Guru Live yn eich ysbrydoli drwy dosbarthiadau meistr, paneli trafod a sesiynnau holi yn arbennig i chi!
Dydd Sadwrn 21 Mawrth 2020 11.15 - 19.30
Coleg Caerdydd a'r Fro, Ffordd Dumballs, Caerdydd, CF10 5FE

Guru Live Caerdydd: Ar y trywydd iawn - Cychwyn Busnes

Wedi breuddwydio am sefydlu ar eich pen eich hun fel rhywun creadigol neu redeg busnes creadigol ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Byddwn yn clywed am daith y rhai sydd wedi cychwyn cwmni creadigol yn y diwydiant ffilm, teledu a gemau ochr yn ochr ag arbenigwyr gorau o fyd busnes.
Saturday, 21 March 2020 - 3:00pm
Coleg Caerdydd a'r Fro, Ffordd Dumballs, Caerdydd