You are here

Beth Sy’n Digwydd

MYNEDIAD AELODAU

NODER, MAE SYSTEM NEWYDD AR GYFER ARCHEBU EICH TOCYN AELOD BAFTA CYMRU

Dilynwch y dolennau isod a mewn-gofnodi fel aelod i ofyn am eich tocyn am ddim drwy ein system docynnau newydd.
Rydym wedi gwneud eich aelodaeth yn fwy gwerthfawr nag erioed o'r blaen drwy gymryd y penderfyniad bod rhaid i bawb sydd ddim yn aelod i brynu tocynnau i dangosiadau fel hyn.
Ni fydd yna mwyach cyfle i dderbyn + 1 a hefyd ar gyfer rhai sydd ddim yn aelodau.

MYNEDIAD I'R CYHOEDD

Mae llawer o'n digwyddiadau yn cynnig mynediad i'r cyhoedd - gallwch archebu tocyn drwy'r lleoliad sydd yn cynnal y digwyddiad neu drwy'r dolennau isod.

 

Show Dogs

Rhag-ddangosiad Show Dogs (Bangor)

Y ffilm nodwedd animeiddiedig - Show Dogs. Mae’r ci macho, Max, sef unig gi’r heddlu yn mynd ar antur gudd fel ci arddangos mewn sioe gwn fawreddog, a’i sialens yw atal unrhyw droseddau rhag digwydd!
Mehefin 30 i Gorffenaf 1 2018
Pontio, Bangor University, Deiniol Rd, Bangor LL57 2TQ