You are here

Beth Sy’n Digwydd

MYNEDIAD AELODAU

NODER, MAE SYSTEM NEWYDD AR GYFER ARCHEBU EICH TOCYN AELOD BAFTA CYMRU

Dilynwch y dolennau isod a mewn-gofnodi fel aelod i ofyn am eich tocyn am ddim drwy ein system docynnau newydd.
Rydym wedi gwneud eich aelodaeth yn fwy gwerthfawr nag erioed o'r blaen drwy gymryd y penderfyniad bod rhaid i bawb sydd ddim yn aelod i brynu tocynnau i dangosiadau fel hyn.
Ni fydd yna mwyach cyfle i dderbyn + 1 a hefyd ar gyfer rhai sydd ddim yn aelodau.

MYNEDIAD I'R CYHOEDD

Mae llawer o'n digwyddiadau yn cynnig mynediad i'r cyhoedd - gallwch archebu tocyn drwy'r lleoliad sydd yn cynnal y digwyddiad neu drwy'r dolennau isod.

 

Hyfforddiant Llythrennedd Carbon

Diwrnod o hyfforddiant sy'n cwmpasu cyflwyniad i wyddoniaeth newid hinsawdd, yn ogystal ag archwilio effaith cynhyrchu a'r camau y gellir eu cymryd i sicrhau bod cynhyrchu cynnwys yn gynaliadwy. p>

Dydd Llun 19 Chwefror, 10:00 - 17:00
Chapter, Caerdydd
Apostle

Cynulleidfa gyda Cast a Chriw Apostle

Dewch i ddathlu y noson ar ol Dydd Gwyl Dewi gyda chyfle unigryw i weld a chlywed mwy am y ffilm nodwedd Gymreig newydd ar gyfer Netflix, Apostle, ac i glywed gan y cyfarwyddwr Gareth Evans, Michael Sheen ac eraill sy'n ymwneud â'r cynhyrchiad. Cyrraedd 18:30 ar gyfer cychwyn am 19:00. Bydd y digwyddiad yn dod i ben am 20:30 ar yr hwyraf. Bydd y clipiau yn tystysgrif 18.
Friday, 2 March 2018 - 6:30pm
BAFTA, 195 Piccadilly

Bod yn Breakthrough Brit (+ dangosiad o Ellen)

Dewch i gwrdd â 2 o'r newydd-ddyfodiaid talentog a ddewiswyd fel BAFTA Breakthrough Brit yn 2017 - y sinematograffydd Chloe Thomson a'r awdur Sarah Quintrell - ynghyd â chyfle i weld eu ffilm a enillodd gwobr BAFTA Cymru llynedd - Ellen. Wedi'i gynnal gan Gyfarwyddwr Dysgu a Thalent Newydd BAFTA - Tim Hunter.
Thursday, 15 March 2018 - 6:00pm
Chapter, Caerdydd