You are here

Beth Sy’n Digwydd

MYNEDIAD AELODAU

NODER, MAE SYSTEM NEWYDD AR GYFER ARCHEBU EICH TOCYN AELOD BAFTA CYMRU

Dilynwch y dolennau isod a mewn-gofnodi fel aelod i ofyn am eich tocyn am ddim drwy ein system docynnau newydd.
Rydym wedi gwneud eich aelodaeth yn fwy gwerthfawr nag erioed o'r blaen drwy gymryd y penderfyniad bod rhaid i bawb sydd ddim yn aelod i brynu tocynnau i dangosiadau fel hyn.
Ni fydd yna mwyach cyfle i dderbyn + 1 a hefyd ar gyfer rhai sydd ddim yn aelodau.

MYNEDIAD I'R CYHOEDD

Mae llawer o'n digwyddiadau yn cynnig mynediad i'r cyhoedd - gallwch archebu tocyn drwy'r lleoliad sydd yn cynnal y digwyddiad neu drwy'r dolennau isod.

 

Event: For the Love of Film Photography CommissionDate: 2016-2017Venue: Various Locations-

Arddangosfa: FOR THE LOVE OF FILM: Merched yn arwain y ffordd

FFOTOGRAFFAU GAN PHIL FISK I gyd-fynd â'n digwyddiad Noson yng Nghwmni Sian Grigg ar 26 Ebrill 2019, mae BAFTA yn cyflwyno, am y tro cyntaf yng Nghymru, arddangosfa am ddim o bortreadau a gomisiynwyd yn ddiweddar o fenywod yn arwain y ffordd yn y diwydiant ffilm, a gymerwyd o'r gyfres barhaus Love of Film. Cyflwynwyd thema Merched yn Arwain y Ffordd yn gyntaf yng Ngwobrau'r Academi Brydeinig Cymru yn 2018. AMSERAU AGOR: DIWRNODAU WYTHNOS 8:30 - 17:00 // SADWRN (AR GAU DYDD SUL, GWENER Y GROGLITH A LLUN PASG): 9:00 - 17:00
Tuesday, 9 April 2019 - 10:00am to Saturday, 27 April 2019 - 4:00pm
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, CF5 2YB
The Fight publicity still

Dangosiad: The Fight + sesiwn holi gyda Jessica Hynes + Ryan Eddleston

Prin y gall Tina, mam prysur o dri, ddod o hyd i unrhyw amser iddi hi ei hunan. Gyda'i gŵr yn gweithio yn y nos, mae ei merch hynaf yn cael ei fwlio yn yr ysgol, perthynas ei rhieni yn ansicr, heb sôn am jyglo ei swydd amser llawn ei hun. Mae hi'n teimlo ei fywyd yn ei llethu. Ond mae'r sefyllfa yn mynd hyd yn oed yn fwy cymhleth pan fydd ail-ymddangosiad cyn-gystadley-ydd o'r ysgol yn gorfodi Tina i wynebu atgofion anodd. Wedi iddi benderfynu i adennill rheolaeth, mae Tina'n mynd i mewn i'r cylch bocsio ac yn darganfod sut i ymladd drosti'i hun.
Tuesday, 23 April 2019 - 6:00pm
Chapter, Caerdydd
BAFTA Cymru Awards, Press Room, Cardiff, Wales, UK - 02 Oct 2016

Noson yng Nghwmni Sian Grigg

Mae Siân Grigg yn ddylunydd colur sy'n adnabyddus am ei gwaith ar The Revenant, Ex Machina a The Aviator. Derbyniodd Wobr Sian Phillips BAFTA Cymru yn 2016.
Friday, 26 April 2019 - 6:30pm
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Gwen headline image

Rhad-ddangosiad: Gwen + Q&A with William McGregor

Ym mhrydferthwch llwm Eryri yn y 19eg Ganrif mae merch ifanc yn ymdrechu'n daer i gadw ei chartref gyda'i gilydd. Yn cael trafferth gyda salwch dirgel ei mam, absenoldeb ei thad a chwmni mwyngloddio didostur yn tresmasu ar eu tir. Mae tywyllwch cynyddol yn dechrau cymryd gafael ar ei chartref, ac mae'r gymuned leol amheus yn troi ar Gwen a'i theulu.

Thursday, 16 May 2019 - 6:00pm
Chapter Arts Centre