You are here

Beth Sy’n Digwydd

MYNEDIAD AELODAU

NODER, MAE SYSTEM NEWYDD AR GYFER ARCHEBU EICH TOCYN AELOD BAFTA CYMRU

Dilynwch y dolennau isod a mewn-gofnodi fel aelod i ofyn am eich tocyn am ddim drwy ein system docynnau newydd.
Rydym wedi gwneud eich aelodaeth yn fwy gwerthfawr nag erioed o'r blaen drwy gymryd y penderfyniad bod rhaid i bawb sydd ddim yn aelod i brynu tocynnau i dangosiadau fel hyn.
Ni fydd yna mwyach cyfle i dderbyn + 1 a hefyd ar gyfer rhai sydd ddim yn aelodau.

MYNEDIAD I'R CYHOEDD

Mae llawer o'n digwyddiadau yn cynnig mynediad i'r cyhoedd - gallwch archebu tocyn drwy'r lleoliad sydd yn cynnal y digwyddiad neu drwy'r dolennau isod.

 

Being Frank image

Rhag-ddangosiad - Being Frank: The Chris Sievey Story + sesiwn holi gyda Steve Sullivan (Caernarfon)

Ffilm ddogfen swyddogol am y comediwr arloesol o Fanceinion, Frank Sidebottom, a bywyd a chelfyddyd ei greadur cudd, Chris Sievey. Roedd Frank Sidebottom, y dyn â phen papier-mâché, yn brif ddidanwr ar y sîn comedi a cherddoriaeth ym Manceinion am dros 25 mlynedd, ond dim ond rhai oedd yn adnabod y dyn y tu mewn i'r masg.
Tuesday, 26 February 2019 - 7:15pm
Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd, Caernarfon LL55 1SQ
Guru Live Cardiff 2019

Guru Live Caerdydd 2019

Eisiau gwybod mwy am weithio mewn Ffilm, Gemau a Theledu? Bydd Guru Live yn eich ysbrydoli drwy dosbarthiadau meistr, paneli trafod a sesiynnau holi yn arbennig i chi!
Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019 11.30 - 18.30
Coleg Caerdydd a'r Fro, Ffordd Dumballs, Caerdydd, CF10 5FE