You are here

Beth Sy’n Digwydd

MYNEDIAD AELODAU

NODER, MAE SYSTEM NEWYDD AR GYFER ARCHEBU EICH TOCYN AELOD BAFTA CYMRU

Dilynwch y dolennau isod a mewn-gofnodi fel aelod i ofyn am eich tocyn am ddim drwy ein system docynnau newydd.
Rydym wedi gwneud eich aelodaeth yn fwy gwerthfawr nag erioed o'r blaen drwy gymryd y penderfyniad bod rhaid i bawb sydd ddim yn aelod i brynu tocynnau i dangosiadau fel hyn.
Ni fydd yna mwyach cyfle i dderbyn + 1 a hefyd ar gyfer rhai sydd ddim yn aelodau.

MYNEDIAD I'R CYHOEDD

Mae llawer o'n digwyddiadau yn cynnig mynediad i'r cyhoedd - gallwch archebu tocyn drwy'r lleoliad sydd yn cynnal y digwyddiad neu drwy'r dolennau isod.

 

Sinemaes 2017

Sinemaes 2019

Rhaglen o ddangosiadau archif a ffilmiau newydd sbon, gweithdai i blant, paneli trafod, digwyddiadau rhwydweithio a mwy - i hyrwyddo ffilm a theledu yng Nghymru ac yn y Gymraeg.

Gwelwch trosolwg llawn o'r 47 digwyddiad gyda 34 o siaradwyr gwadd isod.

Saturday, 3 August 2019 - 11:00am to Saturday, 10 August 2019 - 5:00pm
Llanrwst, Conwy County
Channel 4 Website Logo

Rhag-ddangosiad - 4Stories: On the Edge cyfres 2 + Q&A gyda prif crewyr + diodydd rhwydweithio

On the Edge yw casgliad ffilmiau byrion Channel 4 sydd nawr yn ei ail gyfres. Cafodd y ffilmiau, a gafodd eu saethu yng Nghymru, eu datblygu drwy'r fenter 4STORIES, a'u hysgrifennu a'u cyfarwyddo gan y dalent newydd fwyaf cyffrous yn y DU, a maent yn edrych ar fywydau tri chymeriad amrywiol sy'n ceisio dod o hyd i'w lle yn y byd.
Wednesday, 14 August 2019 - 6:00pm
Chapter, Caerdydd