You are here

Beth Sy’n Digwydd

MYNEDIAD AELODAU

NODER, MAE SYSTEM NEWYDD AR GYFER ARCHEBU EICH TOCYN AELOD BAFTA CYMRU

Dilynwch y dolennau isod a mewn-gofnodi fel aelod i ofyn am eich tocyn am ddim drwy ein system docynnau newydd.
Rydym wedi gwneud eich aelodaeth yn fwy gwerthfawr nag erioed o'r blaen drwy gymryd y penderfyniad bod rhaid i bawb sydd ddim yn aelod i brynu tocynnau i dangosiadau fel hyn.
Ni fydd yna mwyach cyfle i dderbyn + 1 a hefyd ar gyfer rhai sydd ddim yn aelodau.

MYNEDIAD I'R CYHOEDD

Mae llawer o'n digwyddiadau yn cynnig mynediad i'r cyhoedd - gallwch archebu tocyn drwy'r lleoliad sydd yn cynnal y digwyddiad neu drwy'r dolennau isod.

 

Wales Interactive logo iconic

Wales Interactive: ffordd newydd o chwarae

Mae BAFTA Cymru, Caerdydd Greadigol a Desg Ewrop Greadigol y DU yn eich gwahodd i ddigwyddiad i ddathlu Wales Interactive - y datblygwr a'r cyhoeddwr gemau fideo sydd wedi ennill nifer o wobrau. Bydd David Banner MBE, cyd-sylfaenydd cwmni a Rheolwr Gyfarwyddwr, yn cyflwyno'i syniadau ar brosiectau naratif Wales Interactive sy'n newid y llinellau rhwng ffilmiau a gemau.
Thursday, 6 December 2018 - 6:30pm
Cineworld, Caerdydd