You are here

My First 3 Years in TV

My First 3 Years in TV

This session will focus on the first few years working in the industry - how emerging talent can approach their career, think about how to develop their skills and manage themselves as a freelancer. 

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar yr ychydig flynyddoedd cyntaf o weithio yn y diwydiant – sut gall talent newydd fynd ati i gynllunio eu gyrfa, meddwl am sut i ddatblygu eu sgiliau a rheoli eu hunain fel hunanliwtwyr. 

Speakers / Siaradwyr: 

Alexia Barrett (Development Researcher - Amy Dowden's Dare to Dance, The One Show) 
Llew Davies (Finishing Editor - The Lazarus Project, 35 Diwrnod) 
Allison Dowzell (Managing Director at Screen Alliance Wales) 
Guto Rhun (Young Audience Commissioner - S4C Y Lle) 

Hosted by / Wedi cadeirio gan Rahim Mastafa (Offline Editor (Avid) Travel Man, Merlin Secrets & Magic) 

Book now