You are here

How To Network

How To Network

 

Networking is as important now as it’s ever been! Whether it’s face to face or online, having meaningful conversations with future employers can be hugely beneficial to your career. In this session Gritty Talent will steer you through the do’s and don'ts of networking, giving you practical tips that will build your confidence and improve your chances of making an impact. 

Mae rhwydweithio mor bwysig nawr ag y bu erioed! Boed yn wyneb yn wyneb neu ar-lein, gall cael sgyrsiau ystyrlon gyda chyflogwyr bod yn hynod fuddiol i’ch gyrfa. Yn y sesiwn yma, bydd Gritty Talent yn rhannu eu hawgrymiadau ar sut i rwydweithio, gan roi awgrymiadau ymarferol a fydd yn cynyddu eich hyder ac yn gwella’ch siawns o greu effaith. 

Charlotte Ball (Casting and Talent Producer, Gritty Talent)
Simon Sofowora (Researcher, Gritty Talent)

Book Now