You are here

BAFTA in Wales Announce Nominations For The 2011 British Academy Cymru Awards

15 April 2011

Sian Williams and Jason Mohammad to present the 20th British Academy Cymru Awards Ceremony in May.

Pen Talar nominated for 12 awards

Sherlock up for 6 awards, The Indian Doctor for 5

Rondo's Caryl Ebenezer nominated for 3 awards

BAFTA in Wales has announced the nominations for its 20th annual British Academy Cymru Awards to honour the best in the world of broadcasting, interactive and film in Wales.

There are 26 programme, craft and performance categories to be awarded this year. The winners will be announced at the ceremony which will be hosted by Sian Williams and Jason Mohammad, at Wales Millennium Centre on May 29th, 2011.

Jason says: "I'm looking forward to presenting the awards with Sian this year, this will be my first time fronting these prestigious awards and, working alongside so many excellent professionals , I realise how important they are in recognising talent on and off the screen."

Drama productions continue to perform strongly this year with S4C's Pen Talar - produced by Fiction Factory, receiving 16 nominations in all.

BBC's Sherlock follows with 6 and The Indian Doctor with 5. Documentaries and single factual programmes also feature highly. Mali Harries receives two out of the three nominations for best Actress category - for her performances in Pen Talar and The Indian Doctor.

Lisa Nesbitt, BAFTA in Wales Director says:
"It's been a challenging time for many in the industry in Wales and beyond - we are aware that more than ever, we need to keep recognising excellence and awarding all the hard work that goes in to making and producing film and television."

Special presentations will also be made for the Siân Phillips Award and Lifetime Achievement Award. The nominations for the Gwyn Alf Williams Award for best programme or series of programmes which have contributed most to the understanding and appreciation of history in Wales are Y DAITH: O DDYFFRYN AERON I MADAGASCAR (S4C), VALE OF SORROW – THE SIX BELLS MINING DISASTER (ITV WALES) and SNOWDONIA 1890 (BBC CYMRU WALES).

BAFTA in Wales is also delighted to announce its new Event Sponsor for this year's awards. NEP Cymru is a new OB & studios facilities company with familiar faces to all in the Welsh industry and we are delighted to be welcoming it into our family of sponsors. We look forward to working with all at NEP Cymru to ensure that this year's awards ceremony is the best yet.

A limited number of tickets will be available for the public and these can be bought from Wales Millennium Centre ticket office on 029 2063 6464.

2011 Nominations With All Logos (136.1 KB)

BAFTA IN WALES 2011 SPONSORS
The loyalty and commitment of our partners and sponsor play a vital role in BAFTA in Wales’ commitment to excellence. In addition to our new event sponsors NEP Cymru, we would also like to recognise the support of CREATIVE INDUSTRIES WALES , WELSH ASSEMBLY GOVERNMENT, CINEWORLD CINEMAS, ORCHARD MEDIA AND EVENT GROUP, ETHOS CREATIVE, CARDIFF COUNCIL, MERCURE CARDIFF HOLLAND HOUSE HOTEL & SPA, NATIONAL SCREEN AND SOUND ARCHIVE WALES, AB ACOUSTICS, ELP LIGHTING, SILENT ARENA and TATTINGER. Also, exciting NEW Sponsors, THE BIG TALENT SCHOOL, PICTURE BOOTH and AUTOGRAFFEG.

Grateful thanks also to the Broadcasters: BBC CYMRU WALES, ITV WALES, S4C

For press & media inquires please contact: Manon Edwards Ahir
Tel: 07711 095470 / Email:[email protected]


Cyfieithu Cymraeg / Welsh Translation


BAFTA Yng Nghymru Yn Cyhoeddi Enwebiadau Ar Gyfer Gwobrau Cymru 2011 Yr Academi Brydeinig

  • Sian Williams a Jason Mohammad i gyflwyno yr 20fed Seremoni Gwobrau Cymru yr Academi Brydeinig mis Mai.
  • Pen Talar wedi ei enwebu ar gyfer 12
  • Sherlock yn derbyn 6 enwebiad a 5 i The Indian Doctor
  • Caryl Ebenezer o Rondo wedi ei henwebu 3 gwaith

Mae BAFTA yng Nghymru wedi cyhoeddi ei enwebiadau ar gyfer Gwobrau Cymru yr Academi Brydeinig i gydnabod y gorau ym myd darlledu, rhyngweithiol a ffilm yng Nghymru.

Eleni caiff 26 o gategorïau crefft, perfformio a rhaglenni eu gwobrwyo. Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni arbennig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar Fai 29ain. Rydym yn falch o gyhoeddi mai Sian Williams a Jason Mohammad fydd yn cyflwyno'r seremoni honno.

Dywed Jason: "Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr i gael cyflwyno'r seremoni gyda Sian eleni. Hwn fydd y tro cynta i mi gyflwyno'r Gwobrau - drwy weithio ochr yn ochr gyda chymaint o bobl broffesiynol, rydw i'n deall pa mor bwysig yw'r gwobrau yn cydnabod talent ar ac oddi ar y sgrin."

Mae cynyrchiadau drama yn dal i berfformio'n gryf eleni gyda Pen Talar - gynhyrchwyd gan Fiction Factory i S4C - yn derbyn 16 o enwebiadau i gyd. Mae Sherlock, i'r BBC, yn derbyn 6 a The Indian Doctor yn derbyn 5. Mae rhaglenni dogfen a ffeithiol hefyd yn llwyddiannus. Yng nghategori'r Actores orau mae Mali Harries wedi derbyn 2 o'r 3 enwebiad - ar gyfer ei pherfformiadau yn Pen Talar a The Indian Doctor.

Dywed Lisa Nesbitt, Cyfarwyddwr BAFTA yng Nghymru:
"Mae wedi bod yn gyfnod heriol i nifer o fewn y diwydiant yng Nghymru a thu hwnt - rydym yn ymwybodol, mwy nag erioed, bod yn rhaid parhau i gydnabod rhagoriaeth a gwobrwyo'r holl waith caled sy'n cael ei wneud wrth gynhyrchu a chreu ffilm a theledu."

Bydd cyflwyniadau arbennig yn cael eu gwneud yn y seremoni ar gyfer Gwobr Siân Phillips a Gwobr Cyflawniad Oes. Yr enwebiadau ar gyfer Gwobr Gwyn Alf Williams am y rhaglen neu gyfres orau sydd wedi cyfrannu fwyaf at ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad o hanes Cymru yw Y DAITH: O DDYFFRYN AERON I MADAGASCAR (S4C), VALE OF SORROW – THE SIX BELLS MINING DISASTER (ITV WALES) ac SNOWDONIA 1890 (BBC CYMRU WALES).

Mae BAFTA yng Nghymru yn hynod falch o gael cyhoeddi ei Noddwr Digwyddiad ar gyfer Gwobrau eleni. Cwmni cyflenwi adnoddau stiwdio ag OB yw NEP Cymru - cwmni newydd ond ag iddi wynebau cyfarwydd. Rydym yn falch iawn o gael croesawu NEP Cymru i'n teulu o noddwyr ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda phawb yno i sicrhau mai Seremoni Wobrwyo 2011 fydd y gorau cyn belled.

Bydd nifer cyfyngedig o docynnau ar gael i'r cyhoedd a gellir prynu'r rhain o swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru ar 029 2063 6464.

Noddwyr BAFTA yng Nghymru 2011 :
Mae teyrngarwch ac ymroddiad ein partneriad a noddwyr yn chwarae rhan holl bwysig yn ymrwymiad BAFTA yng Nghymru i ragoriaeth. Ynghhŷd â’n noddwr digwyddiad newydd – NEP Cymru, hoffem gydnabod cefnogaeth CREATIVE INDUSTRIES WALES , LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU, CINEWORLD CINEMAS, ORCHARD MEDIA AND EVENT GROUP, ETHOS CREATIVE, CYNGOR CAERDYDD, MERCURE CARDIFF HOLLAND HOUSE HOTEL & SPA, ARCHIF GENEDLAETHOL SGRIN A SAIN CYMRU, AB ACOUSTICS, ELP LIGHTING, SILENT ARENA ac TATTINGER. Hefyd, ein noddwyr NEWYDD, THE BIG TALENT SCHOOL, PICTURE BOOTH ac AUTOGRAFFEG.

Gyda diolch mawr i’r Darlledwyr: BBC CYMRU WALES, ITV WALES, S4C

Am ymholiadau'r wasg a chyfryngau cysylltwch â: Manon Edwards Ahir
Ffôn: 07711 095470 / E-bost:[email protected]