Bafta Wales

Gwobrau Academi Brydeinig yng Nghymru i Gemau 2013 – Nawr ar agor am geisiadau!

02 April 13

Fe fydd Gwobr yr Academi Brydeinig yng Nghymru ar gyfer Gemau yn cael ei gynnal ar 26ain Mehefin 2013 i adnabod, llongyfarch a gwobrwyo unigolion am greadigrwydd arbennig mewn gemau.

Fe fydd pob cais yn cael ei ystyried ar gyfer y wobr fawreddog, Gwobr yr Academi Brydeinig yng Nghymru i Gemau ac hefyd pedwar Gwobr Canmoliaeth Academi Brydeinig yng Nghymru.

GWOBRAU A GYFLWYNIR
1. Academi Brydeinig Gemau yng Nghymru

CANMOLIAETH YR ACADEMI
1. Dylunio gêm
2. Cyflawniad Artistig
3. Cyflawniad Technegol
4. Cerddoriaeth & Sain.

• I wneud cais ebostiwch Claire Heat, Cydlynydd Gwobrau a Digwyddiadau claireHe@bafta.org neu drwy bost / darpariaeth uniongyrchol i Claire Heat, Cydlynydd Gwobrau a Digwyddiadau, BAFTA Cymru, Chapter, Market Road, Canton, Caerdydd CF5 1QE.
• Bydd ceisiadau yn cael eu derbyn o#r 1af Ebrill hyd nes Ddydd Gwener 24ain Mai 2013.

FFIOEDD TALU
*Ar gyfer pob gêm sydd yn cael ei rhoi ymlaen i gael ei ystyried bydd ffi o £25.00 yr un.
Gweler Llyfr Canllawiau Gwobrau Gemau'r Academi Brydienig yng Nghymru am fwy o wybodaeth.

pdf Llyfr Canllawiau Gwobrau Gemau'r Academi Brydienig yng Nghymru (192 KB)