Bafta Wales

BAFTA Cymru yn y Sioe Datblygu Gemau 2013

02 July 13

Mae’r Sioe Datblygu Gemau yn ol! Cynhelir y digwyddiad ar y 26ain Mehefin yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a’r phrif cefnogwyr y flwyddyn hon yw Llywodraeth Cymru. Unwaith eto fe fydd MEDIA Antena Cymru yn cefnogi’r digwyddiad mawreddog.

Wgds LogoYn adeliadu ar llwyddiant flwyddyn diwethaf lle cafodd dros 350 ymwelwyr a 30 arddangoswyr, fe fydd sioe 2013 yn llunio partneriaid newydd yn y diwydiant ac yn cynnig llawer mwy i’r diwydiant a’r cyhoedd fydd yn mynychu.

Y flwyddyn hon fe fydd gan y Sioe Datblygu Gemau ddau neuadd arddangos, ardal rhwydweithio enfawr ac fe fydd BAFTA Cymru yn cynnal darlithoedd a gweithdai drwy gydol y digwyddiad. Fe fydd uchafbwyntiau y dydd yn cynnwys cyweirnod gan arloeswr o adloniant rhyngweithiol a ffuglen, Ian Livingstone CBE yn ogystal a dosbarthiadau meistr gan y BBC, UK Interactive Entertainment, Creative Skillset a sesiwn holi Gemau BAFTA.

Dywedodd Gwenidog Economi, Gwyddoniaeth a Cludiant y Llywodraeth, Edwina Hart AM OStJ MBE: "Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi y ddigwyddiad hon sydd yn caniatau cyfle gwych i dynnu sylw at y gwaith a wnaed gan gwmniau creadigol yng Nghymru. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r rheinny sydd yn gweithio yn y diwydiant i rhwydweithio gyda unigolion o’r un anian ac i wneud yn fawr o’r nifer helaeth o ddarlithoedd, dosbarthiadau meistr a’r digwyddiadau ategol gwahanol a chynhelir yn ystod y dydd. Mae datblygiad gemau yn gystadleuol iawn ac yn faes sy’n tyfu’n gyflym yn yr economi ac mae’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru drwy ein Gronfa Datblygiad Digidol sydd yn helpu i ddod ag ystod cyffroes o gemau ac apps newydd ar y farchnad."

Cyhoeddiad cyffroes arall y flwyddyn hon yw bod Gwobr Yr Academi Brydeinig yng Nghymru i Gemau yn mynd i gael ei gyflwyno yn y sioe ynghyd a pedwar canmoliaeth ar gyfer Cyflawniad Artistig, Cyflawniad Technegol, Sain a Cherddoriaeth a Dylunio Gemau.

Trefnydd arweiniol y sioe yw Wales Interactive yn gweithio mewn cydweithrediad gyda Wales Games Group, y cynnwys Prifysgol De Cymru, Skillset Media Academy Wales, Wales Interactive, BAFTA Cymru, Creative Skillset, Cyngor Caerdydd, S4C, BBC Cymru, Games Dev De Cymru a’r Big Learning Company.

Fe fydd y sioe yn uchafbwynt yn Wythnos Digidol Caerdydd a Cyngor Caerdydd, BBC a Creative Skillset o gweithdai a rhwydweithio i’r diwydiant yng Nghymru.

I gofrestru ar gyfer y sioe unai fel dangoswr neu ymwelydd, ewch i: Wales Games Development Show

docx Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth (689 KB)