You are here

BAFTA CYMRU YN LANSIO DIGWYDDIADAU AR-LEIN YN CYNNWYS ENWEBEION GWOBRAU ELENI YN RHAD AC AM DDIM

6 October 2021
  • Bydd y gyfres o ddigwyddiadau yn cychwyn Llun Hydref 18ain yn cynnwys sesiynau fel Actorion yn Sgwrsio, Creu Ffilm Fer Llwyddiannus, Gwneud Rhaglen Ddogfen a'r Greft o Olygu
  • Mae Callum Scott Howells (It's A Sin), Alexandria Riley (The Pembrokeshire Murders), a Mark Lewis Jones (Gangs of London) yn sgwrsio, a sawl un arall i'w cardarnau
  • Cofrestrwch heddiw events.bafta.org

Caerdydd, 6ed Hydref 2021: Mae Academi Celfyddydau Ffilm a Theledu Prydain yng Nghymru heddiw wedi cyhoeddi pwy fydd yn cymryd rhan yng Ngwobrau BAFTA Cymru 2021: Y Sesiynau, sef cyfres o ddigwyddiadau yn dathlu’r unigolion a’r rhaglenni a enwebwyd am wobrau BAFTA Cymru.

Cynhelir y gyfres ar-lein rhwng y 18fed a'r 22ain o Hydref, yn dilyn at Seremoni Wobrwyo BAFTA Cymru 2021 ar y 24ain o Hydref am 7pm ar sianeli Twitter, YouTube a Facebook BAFTA Cymru.

Am yr ail flwyddyn, bydd BAFTA Cymru yn cynnal y sesiynau hyn ar-lein, gan ganiatáu i drafodaethau'r panel gyrraedd cynulleidfa fyd-eang o aelodau BAFTA, i'r rhai ar gychwyn gyrfa, y genhedlaeth nesaf o dalent a chefnogwyr Ffilm/Teledu. Bydd paneli o enwebeion ac arbenigwyr o’r diwydiant yn rhoi cipolwg ar eu crefft a’r rhaglenni a’r ffilmiau enwebiedig mae nhw wedi gweithio arnynt, gan gynnwys The Pembrokeshire Murders, Gangs of London, It’s A Sin a His Dark Materials.

Mae'r Sesiynau yn rhoi cipolwg y tu ôl i'r llenni i ni werthfawrogi y grefft o greu rhai o'r ffilmiau a rhaglenni teledu gorau eleni yng Nghymru. Gwahoddir siaradwyr gwadd i drafod eu gwaith a bydd cyfle i aelodau'r gynulleidfa ofyn cwestiynau i'r panel.

Bydd uchafbwyntiau o bob rhan o'r gwahanol sesiynau yn cynnwys yr actorion Callum Scott Howells ac Andria Doherty o It's A Sin, Yr Actor Mark Lewis Jones a'r Golygydd Sara Jones yn trafod Gangs of London a'r Cyfarwyddwr Luke Pavey a'r Golygydd Al Edwards yn rhoi siawns i ni weld sut y gwnaethpwyd y rhaglen Critical:  Coronavirus in Intensive Care. 

Rhestrir amserlen y digwyddiadau isod. Mae pob sesiwn ar agor i westeion o'r diwydiant ac aelodau'r cyhoedd, gyda thocynnau ar gael yn rhad ac am ddim yma. Cofrestrwch yma -  events.bafta.org.

 

Amserlen Ddigwyddiadau GWOBRAU CYMRU: Y SESIYNAU 2021 (gyda mwy o siaradwyr i'w cyhoeddi):

Actorion yn Sgwrsio

Dydd Llun 18fed Hydref

18:00 – 19:00

Cyfle unigryw i glywed gan actorion eleni wrth iddynt drafod eu gwaith enwebiedig.

Siaradwyr:

ANDRIA DOHERTY (It’s A Sin)

ALEXANDRIA RILEY (The Pembrokeshire Murders)

CALLUM SCOTT HOWELLS (It’s A Sin)

MARK LEWIS JONES (Gangs of London)

MORFYDD CLARK (Saint Maud)

 

Creu Ffilm Fer Llwyddiannus

Mawrth 19fed Hydref

18:00 – 19:00

Cipolwg ar sut y crëwyd y ffilmiau fer ag enwebwyd eleni. Dysgwch sut mae'r enwebeion hyn yn swyno cynulleidfa mewn 40 munud neu lai. L

Siaradwyr:

ALICE MCKEE (The Nest)

LINDSAY WALKER (The Welshman)

TINA PASOTRA & ALICE LUSHER (I Choose)

 

Gwneud Rhaglen Ddogfen

Dydd Mercher 20fed Hydref

18:00-19:00

Clywch gan wneuthurwyr y Rhaglenni Dogfen Sengl a enwebwyd eleni. Cipolwg ar eu crefft a sut maen nhw'n ail-adrodd straeon bywyd go iawn ar y sgrin.

Siaradwyr:

LAURA MARTIN ROBINSON (Strictly Amy: Crohn's and Me)

LIANA STEWART (Black and Welsh)

LUKE PAVEY (Critical: Coronavirus in Intensive Care)

 

Y Grefft o Olygu

Dydd Iau 21ain Hydref

18:00 – 19:00

Ymunwch â ni am drafodaeth fanwl gyda'r Golygyddion y tu ôl i'r rhaglenni a enwebwyd eleni o rai wedi sgriptio i rai ffeithiol. Byddent yn trafod y broses greadigol, yr heriau dan sylw a sut y maent yn helpu i lunio'r cynnyrch terfynol hwnnw. 

Siaradwyr:

AL EDWARDS (Critical: Coronavirus in Intensive Care)

ELEN PIERCE LEWIS (White Lines)

SARA JONES (Gangs of London and His Dark Materials)

 

 

Y Diwedd

Nodyn i'r olygyddion

 

Gellir gweld rhestr llawn yr enwebiadau www.bafta.org/media-centre

Mae’r enwebiadau’n gywir ar yr adeg argraffu. Mae BAFTA yn cadw’r hawl i newid yr enwau a restrir ar unrhyw adeg hyd at 24 Hydref 2021.

 

Ar gyfer yr ymholiadau pellach cysylltwch â: 

Swyddfa'r Wasg BAFTA Cymru

E: [email protected]

T: (0)20 7292 5863

 

Ffotograffiaeth

Mae detholiad o ffotograffiaeth sy'n ymwneud â'r datganiad hwn ar gael ar Thirdlight. Bydd llyniau o bob sesiwn ar gael y bore canlynol yma- bafta.thirdlight.com/link/BAFTAPressImages/@/

 

Ynglŷn â BAFTA

Mae’r Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu (BAFTA) yn elusen gelfyddydau annibynnol o’r radd flaenaf sy’n dod â’r gwaith gorau ym myd ffilmiau, gemau a theledu i sylw’r cyhoedd ac yn cefnogi twf doniau creadigol yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Trwy ei seremonïau gwobrwyo a’i rhaglen o ddigwyddiadau a mentrau dysgu drwy gydol y flwyddyn – sy’n cynnwys gweithdai, dosbarthiadau meistr, ysgoloriaethau, darlithiau a chynlluniau mentora yn y Deyrnas Unedig, Unol Daleithiau America ac Asia – mae BAFTA yn amlygu a dathlu

rhagoriaeth, yn darganfod, ysbrydoli a meithrin doniau newydd, ac yn galluogi dysgu a chydweithredu creadigol. I gael cyngor ac ysbrydoliaeth gan y meddyliau creadigol gorau sy’n gweithio ym myd ffilm, teledu a gemau, ewch i www.bafta.org/guru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.bafta.org

 

Mae BAFTA Cymru yn ymestyn cenhadaeth elusennol yr Academi ar draws y Deyrnas Unedig i gefnogi cymunedau creadigol Cymru. Uchafbwynt calendr digwyddiadau BAFTA yng Nghymru yw seremoni flynyddol Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru, sef llwyfan annibynnol sy’n arddangos y gwaith sydd wir yn adlewyrchu’r gorau yn y wlad ym myd ffilmiau, teledu a gemau, gan wneud