You are here

Cyhoeddi'r enillwyr: Gwobrau'r Academi Brydeinig yng Nghymru 2020

25 October 2020
Event: British Academy Cymru AwardsDate: Sunday 25 October 2020Venue: Boom Studio, Cardiff Bay, Cardiff, WalesHost: Alex Jones-BAFTA/Polly Thomas

His Dark Materials yn ennill tair gwobr

Ymarferwyr benywaidd yn arwain y ffordd yn y categorïau crefft a thorri trwodd

Enillwyr tro cyntaf BAFTA yn dominyddu’r categorïau crefft a pherfformio

Mae’r Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu yng Nghymru, sef BAFTA Cymru, wedi cyhoeddi enillwyr Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2020. Mae’r gwobrau’n anrhydeddu rhagoriaeth mewn darlledu a chynhyrchu ym myd ffilmiau a theledu yng Nghymru, a chan bobl o Gymru ar gynyrchiadau’r Deyrnas Unedig, ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o bobl greadigol ddawnus.

Enillodd His Dark Materials dair gwobr, ar gyfer Ruth Wilson (Actores) a Suzie Lavelle (Ffotograffiaeth a Goleuo), a oedd yn ennill gwobr BAFTA Cymru am y tro cyntaf, ac ar gyfer Joel Collins (Dylunydd Cynhyrchu), a enillodd drydedd wobr ei yrfa.

Yn y categorïau perfformio eraill, enillwyd y wobr Actor gan Jonathan Pryce ar gyfer The Two Popes a rhannwyd y wobr Cyflwynydd gan Emma Walford a Trystan Ellis-Morris ar gyfer Prosiect Pum Mil.

Enillodd In My Skin ddwy wobr; cyflwynwyd y wobr Cyfarwyddwr: Ffuglen i Lucy Forbes a’r wobr Awdur i gyfranogwr blaenorol Torri Trwodd BAFTA, Kayleigh Llewellyn.

Dominyddwyd y 10 categori crefft gan ymarferwyr benywaidd, wrth i Siân Jenkins ennill ei hail wobr Dylunio Gwisgoedd ar gyfer Eternal Beauty a Rebecca Trotman ennill ei gwobr Golygu gyntaf am ei gwaith ar Doctor Who: Ascension of the Cyberman.

Enillodd Melanie Lenihan ei gwobr Colur a Gwallt gyntaf ar gyfer War of the Worlds.

Derbynnydd gwobr Torri Trwodd 2020 oedd Lisa Walters am ei rôl fel cynhyrchydd ar On The Edge: Adulting.

Rhannwyd y wobr Cyfarwyddwr: Ffeithiol gan Siôn Aaron a Timothy Lyn ar gyfer Eirlys, Dementia a Tim.

Enillwyd y wobr Sain gan y tîm cynhyrchu o Bang ar gyfer Good Omens a chyflwynwyd y wobr Cerddoriaeth Wreiddiol i’r cyfansoddwr o Bontypridd, Jonathan Hill, ar ôl ei farwolaeth, ar gyfer The Long Song.

Yn y categorïau cynhyrchu, cyflwynwyd y wobr Drama Deledu i The Left Behind.

Dyfarnwyd y wobr Rhaglen Blant i Deian a Loli am yr eildro, enillwyd y wobr Rhaglen Adloniant gan Cyrn ar y Mississippi, ac enillwyd y categori Ffilm Fer gan Salam.

Yn y categorïau ffeithiol, enillwyd y wobr Newyddion a Materion Cyfoes gan Channel 4 News - Flooding Strikes the South Wales Valleys; enillwyd y wobr Rhaglen Ddogfen Unigol gan The Prince and the Bomber; ac enillwyd y wobr Cyfres Ffeithiol gan Ysgol Ni: Maesincla.

Dywedodd Angharad Mair, Cadeirydd BAFTA Cymru: “Wrth i Wobrau BAFTA Cymru ddod i ben am flwyddyn arall, er hynny mewn fformat gwahanol, rwy’n falch iawn o weld cynifer o ymarferwyr crefft benywaidd yn cael eu cydnabod eleni, yn ogystal â’r ganran uchel o’r rhai a dderbyniodd eu gwobr BAFTA gyntaf. Llongyfarchiadau i’r holl enwebeion ac enillwyr.”

Cyflwynwyd 29ain Gwobrau BAFTA Cymru gan Alex Jones, a rhoddwyd 22 gwobr yn ystod y noson. Darlledwyd y seremoni ar sianeli Facebook, Twitter a YouTube BAFTA ac mae ar gael i’w gwylio yma.

Noddwyr a phartneriaid y digwyddiad oedd Audi UK, Bad Wolf, BBC Cymru Wales, Boom, Buzz Magazine, Cyngor Caerdydd, Champagne Taittinger, Channel 4, Cuebox, Decade 10, Deloitte, Whitelight, Gorilla, ITV Wales, San Pellegrino/Acqua Panna, S4C, Trosol, Villa Maria a Working Word.

ENILLWYR GWOBRAU’R ACADEMI BRYDEINIG YNG NGHYMRU YN 2020

(wedi’u rhestru yn ôl y drefn gyflwyno gyda’r enillwyr mewn teip TRWM)


RHAGLEN DDOGFEN UNIGOL

GARETH THOMAS: HIV AND ME

THE MURDER OF JILL DANDO

THE PRINCE AND THE BOMBER

TUDUR OWEN; O FÔN I’R LLEUAD


CYFARWYDDWR: FFEITHIOL

SIÔN AARON a TIMOTHY LYN ar gyfer Eirlys, Dementia a Tim

MARC EVANS ar gyfer The Prince and the Bomber

MEI WILLIAMS ar gyfer Tudur Owen: O Fôn i’r Lleuad

LAURA MARTIN ROBINSON ar gyfer Warriors: Our Homeless World Cup


DYLUNIO CYNHYRCHU

ARWEL WYN JONES ar gyfer Dracula

JOEL COLLINS ar gyfer His Dark Materials

TIM DICKEL ar gyfer Eternal Beauty


RHAGLEN BLANT

CIC

DEIAN A LOLI

PROJECT Z


AWDUR (a noddir gan Decade 10)

ALAN HARRIS ar gyfer The Left Behind

HANNA JARMAN a MARI BEARD ar gyfer Merched Parchus

KAYLEIGH LLEWELLYN ar gyfer In My Skin

RUSSELL T DAVIES ar gyfer Years and Years


COLUR A GWALLT

JILL CONWAY ar gyfer The Left Behind

MELANIE LENIHAN ar gyfer War of the Worlds

PAMELA HADDOCK ar gyfer His Dark Materials


FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO: FFUGLEN (a noddir gan ELP)

BJORN BRATBERG FNF ar gyfer Bang

DAVID HIGGS ar gyfer His Dark Materials

DAVID WILLIAMSON ar gyfer War of the Worlds

SUZIE LAVELLE ar gyfer His Dark Materials


ACTORES (a noddir gan Champagne Taittinger)

DAFNE KEEN fel Lyra Belacqua YN His Dark Materials

GABRIELLE CREEVY fel Bethan Gwyndaf YN In My Skin

RUTH WILSON fel Mrs Coulter YN His Dark Materials

SALLY HAWKINS fel Jane YN Eternal Beauty


CYFRES FFEITHIOL

CORNWALL: THIS FISHING LIFE

WALES: LAND OF THE WILD / CYMRU WYLLT

WARRIORS: OUR HOMELESS WORLD CUP

YSGOL NI: MAESINCLA


NEWYDDION A MATERION CYFOES (a noddir gan Working Word)

CHANNEL 4 NEWS: FLOODING STRIKES THE SOUTH WALES VALLEYS

WALES INVESTIGATES INSIDE THE UK’S PUPPY FARM CAPITAL

Y BYD AR BEDWAR


SAIN

ALEX ASHCROFT ar gyfer The Last Tree

Y TÎM CYNHYRCHU ar gyfer Good Omens

Y TÎM CYNHYRCHU ar gyfer Sex Education


CERDDORIAETH WREIDDIOL (a noddir gan Gyngor Caerdydd)

MARK THOMAS ar gyfer Last Summer

JONATHAN HILL ar gyfer The Long Song

JOHN HARDY MUSIC ar gyfer Steel Country

KARL JENKINS a JODY JENKINS ar gyfer Wales: Land of the Wild / Cymru Wyllt


TORRI TRWODD (a noddir gan Bad Wolf)

HANNA JARMAN a MARI BEARD ar gyfer Merched Parchus

LISA WALTERS ar gyfer On the Edge: Adulting

MARTIN READ ar gyfer The Insomniacs

SEBASTIAN BRUNO a DAVID BARNES The Dynamic Duo


FFILM FER (a noddir gan Boom Cymru)

THE ARBORIST

CREEPY PASTA SALAD

PALE SAINT

SALAM


RHAGLEN ADLONIANT

CYRN AR Y MISSISSIPPI

HENO

PRIODAS PUM MIL

THE TUCKERS


CYFLWYNYDD (a noddir gan Deloitte)

CARYS ELERI YN Carys Eleri’n Caru

ELIS JAMES YN Elis James – Funny Nation

EMMA WALFORD a TRYSTAN ELLIS-MORRIS YN Prosiect Pum Mil

HAYLEY PEARCE YN Hayley Goes…Sober


GOLYGU (a noddir gan Gorilla)

GERAINT HUW REYNOLDS ar gyfer The Prince and the Bomber

NIVEN HOWIE a STEPHEN HAREN ar gyfer His Dark Materials

REBECCA TROTMAN ar gyfer Doctor Who, Ascension of the Cyberman

STEPHEN HAREN ar gyfer Eternal Beauty


CYFRANIAD RHAGOROL I FFILM A THELEDU

LES DILLEY (CYFARWYDDWR CELF/DYLUNYDD CYNHYRCHU)


CYFARWYDDWR: FFUGLEN

CRAIG ROBERTS ar gyfer Eternal Beauty

JOSEPH BULLMAN ar gyfer The Left Behind

LEE HAVEN JONES ar gyfer Doctor Who (Spyfall Part 2)

LUCY FORBES ar gyfer In My Skin


ACTOR (a noddir gan AUDI)

ANTHONY HOPKINS fel Pope Benedict XVI YN The Two Popes

JONATHAN PRYCE fel Cardinal Jorge Mario Bergoglio/Pope Francis YN The Two Popes

ROB BRYDON fel Rob YN The Trip to Greece

SIÔN DANIEL YOUNG fel Gethin YN The Left Behind


DYLUNIO GWISGOEDD

CAROLINE MCCALL ar gyfer His Dark Materials

RAY HOLMAN ar gyfer Fleabag

SIAN JENKINS ar gyfer Eternal Beauty


DRAMA DELEDU

HIS DARK MATERIALS

IN MY SKIN

THE LEFT BEHIND

UN BORE MERCHER / KEEPING FAITH