You are here

Gwobrau - Tocynnau a Chanllawiau ar gyfer Gwesteion

GWYLIO'R FFRWD BYW

Gwyliwch y ffrwd byw yma o 19:30 GMT fan hyn

PRISIAU TOCYNNAU A SUT I BRYNU 

AELODAU'R CYHOEDD

Pris pob tocyn eleni yw £90 (neu docynnau gr?p ar gyfer 5 neu fwy am £ 80 yr un) ac mae hyn yn cynnig mynediad at y carped coch, derbyniad Champagne Taittinger, y seremoni 2 awr a'r parti dathlu gyda bwyd,gwin  Villa Maria a choctels Da Mhile. Mae band a DJ yn cadw gwesteion yn dawnsio tan 2:00. 
Mae'r noson yn cael ei gynnal yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. 
Mae tocynnau ar gyfer gwesteion gydag anabledd a'u gofalwyr ar gael o'r Swyddfa Docynnau. 
Er mwyn prynu tocynnau cysylltwch â Neuadd Dewi Sant ar-lein neu ar 02920 878444 

AELODAU BAFTA CYMRU 

Mae Aelodau BAFTA Cymru yn derbyn cyfradd gostyngedig o £60 y tocyn, neu £45 am Aelodau Myfyrwyr. Gellir prynu'r rhain drwy ffonio Neuadd Dewi Sant ar 02920 878444. 
Os ydych yn gweithio yn y diwydiant neu yn astudio gradd gyda diddordeb mewn ffilm, teledu a gemau y gallwch ymuno yn awr i gael y gostyngiad hwn. Gwybodaeth bellach yma. 

ENWEBEION A'U GWESTEION 

Mae Enwebeion yn cael un tocyn am ddim ac yn gallu prynu tocynnau ychwanegol drwy swyddfa BAFTA Cymru drwy gysylltu â Laura Perrin 

NODDWYR A PHARTNERIAID 

Mae pob partner BAFTA Cymru yn derbyn tocynnau am ddim - cysylltwch â Hannah Raybould ynghylch cyfleoedd noddi neu ymholiadau 

AELODAU'R PWYLLGOR A RHEITHWYR

Mae rheithwyr ac aelodau pwyllgor BAFTA Cymru yn gallu prynu tocynnau trwy'r Swyddfa BAFTA Cymru drwy gysylltu â Laura Perrin 

YMHOLIADAU WASG 

Dylid cyfeirio pob ymholiad y wasg at ein partner PR Working Word drwy Holly Jamieson


Canllawiau ar gyfer Gwesteion Arbennig

GWISG
Tei Du


CYRRAEDD

Wrth gyrraedd, bydd angen i westeion ddangos eu tocyn a’u daliwr tocyn i gael mynediad i’r derbyniad Siampên Taittinger a’r seremoni. Sylwer y bydd angen y daliwr tocyn i gael mynediad i’r parti i westeion arbennig ar ôl y seremoni hefyd. Ni ellir cael mynediad heb y daliwr tocyn.

Y SEREMONI A’R PARTI I WESTEION

Cynhelir seremoni Gwobrau BAFTA Cymru yn Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH nos Sul 2 Hydref 2016. 

Bydd y drysau’n agor am 18:00 – ni cheir mynd i mewn cyn hynny. Cynhelir derbyniad Siampên Taittinger hyd at 19:00; pryd hynny, gofynnir i’r gwesteion fynd i’w seddau yn barod i’r seremoni ddechrau am 19:30.  Mae’n hanfodol i’r holl westeion gyrraedd yn brydlon gan na cheir mynd i mewn ar ôl i’r seremoni ddechrau.

Digwyddiad gwisg tra ffurfiol yw hwn. Mae cyfleusterau cadw cotiau ar gael yn Neuadd Dewi Sant.

Cynhelir y parti i westeion arbennig yn Neuadd Dewi Sant yn syth ar ôl y seremoni. Bydd hyn yn cynnwys bwyd, diod ac adloniant i westeion arbennig.

Taittinger logoVilla Maria logo
Bydd y parti i westeion arbennig yn cynnig arlwy bwffe gyda chaws a Charcuteria Cymreig, canapés Hotel Chocolat, gwin Villa Maria, dŵr Prince’s Gate a coctels Gin Da Mhile.

Bydd yr adloniant yn parhau hyd at 2yb.

Er lles ein holl westeion, bydd y trefniadau diogelwch yn drylwyr iawn.

Mae’n hanfodol bod eich holl docynnau gennych bob amser.

Trwy ddefnyddio’r tocyn hwn, rydych yn cytuno i ildio pob hawl i BAFTA a’i haseinïaid a’i thrwyddedigion ddefnyddio eich enw, eich delwedd ac unrhyw berfformiad y gallech ei roi, ac yn cytuno y caiff eich enw, eich delwedd ac unrhyw berfformiad gael eu darlledu, eu hargraffu neu eu hatgynhyrchu fel arall, eu defnyddio neu eu harddangos (trwy’r radio, y teledu, ffurf argraffedig neu unrhyw gyfrwng arall) heb dâl.

Rhannwch eich profiad o noson y Gwobrau gyda BAFTA Cymru ar Twitter, Facebook ac Instagram gan ddefnyddio #CymruAwards. Er mwyn i’r holl westeion allu mwynhau’r noson, gofynnwn i chi barchu preifatrwydd eich cyd-westeion ac ymatal rhag gofyn i eraill am lofnod neu ffotograff ar unrhyw adeg.


PARCIO

Gall gwesteion barcio ym Maes Parcio Canolfan Dewi Sant, Stryd Mary Ann, Caerdydd, CF10 2EG neu Faes Parcio John Lewis, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1EG. Bydd angen talu wrth adael y ddau faes parcio.


LLETY

St Davids Hotel and SpaThe St Davids Hotel and Spa

Gwesty Dewi Sant a Holiday Inn Express yw gwestai swyddogol y Gwobrau. Maent wedi’u lleoli ar Stryd Havannah, Bae Caerdydd, CF10 5SD a Longueil Cl, Caerdydd CF10 4EE, yn ôl eu trefn, ac mae’r ddau yn cynnig cyfraddau blaenoriaethol arbennig ar gyfer BAFTA. Mae gwestai eraill gerllaw yn cynnwys The Park Plaza, ar Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF10 3AL, a Gwesty’r Marriott, Mill Lane, Caerdydd, CF10 1EZ.


GWIRIONEDD ESTYNEDIG

Sugar Creative

Eleni, i ddathlu 25 mlynedd o Gwobrau Cymru, rydym wedi partneru gyda Sugar Creative i gynnig profiad Realiti Estynedig i'r rhai sy'n mynychu'r Gwobrau. Chwiliwch am BAFTA Cymru ar y siop app Apple a lawrlwytho'r app arbennig. Sganiwch yr hysbyseb yn y llyfryn a phosteri yn y lleoliad a fydd yn datgloi cynnwys a chynnig cyfle ar gyfer eich moment Gwobrau Cymru arbennig eich hunain wrth fynychu'r derbyniad cyn y diodydd ac ar ôl parti.


CYNIGION DIODYDD

Rydym yn falch o gynnig y cynigion canlynol ar gyfer diodydd yng Nghaerdydd cyn i chi ddod i'r gwobrau.

Bydd gwesteion yn gallu mynnu gostyngiadau wrth ddangos tocyn gwobrau.

Mae Pitch Bar ar Lôn y Felin yn cynnig gwydraid am ddim o Prosecco a choctels 2-am-1 i westeion.

Mae'r bariau canlynol hefyd yn cynnig coctels 2-am-1 coctels drwy'r nos: Deg Mill Lane, Soda Bar, Barocco a Artigiano.

Mae Lab 22, Stryd Caroline, yn cynnig coctels am £5.00 trwy'r nos.

Mae Clwb Cosy yn cynnig 2 coctel am £9.50 o 3-7yh.