You are here

Gwobrau Cymru 2019 - Prisiau Gwybodaeth am Docynnau a Chanllawiau ar gyfer gwesteion

Canllawiau i'r Cyhoedd sy'n dymuno mynychu'r carped coch

Ydych chi'n gobeithio ymuno â ni i wylio y rhai yn cyrraedd y gwobrau ar y carped coch, cymryd lluniau a chasglu llofnodion? Dyma bopeth y mae angen i chi ei wybod.

  • Bydd y carped coch yn barod i chi o 5yh
  • Ar ôl cyrraedd, ewch i siarad gyda aelod o staff, a fydd yn gwisgo bathodynnau BAFTA Cymru, a gofyn am le yn agos at y carped coch
  • Dyrennir lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin - os byddwch chi'n gadael eich lle ar unrhyw adeg, ni fyddwch yn gallu dychwelyd ato, ac ni allwch gadw mannau i eraill
  • Mae gennym leoedd cyfyngedig yn ein pinnau cyhoeddus y gallwn eu dyrannu, ond bydd ardaloedd eraill ymhellach i ffwrdd o'r carped y gallwch chi ei feddiannu heb ofyn am gymorth
  • Sylwer, trwy ofyn am le sydd wrth ymyl y carped coch, eich bod yn cytuno i hepgor pob hawl i'r BAFTA ei ddefnyddio a'i aseiniadau a'ch trwyddedigion o'ch enw, eich delwedd ac unrhyw berfformiad y gallwch ei roi, a chytuno bod eich enw, delwedd ac unrhyw gellir darlledu, ei argraffu neu ei atgynhyrchu fel arall, ei ddefnyddio neu ei arddangos (gan radio, teledu, print neu unrhyw gyfryngau arall) heb dalu
  • Fe ofynnir i chi symud ymlaen gan ein tîm diogelwch cyn gynted ag y bydd y gwesteion terfynol wedi cyrraedd ac mae'r seremoni wedi dechrau am tua 7:30 pm
  • Rydych chi'n cytuno i gael eich cyfeirio fel sy'n ofynnol gan aelod o dîm carped a diogelwch coch BAFTA Cymru os oes angen

Canllawiau ar gyfer gwesteion

CÔD GWISG: Tei du


Cyrraedd

Ar ôl cyrraedd, bydd angen i westeion i ddangos eu ddeiliad tocyn a thocyn i gael mynediad i'r derbyniad Champagne Taittinger a seremoni.

Noder, mae angen i chi gadw eich deiliad tocyn i gael mynediad i'r Parti Dathlu.
Ni ellir cael mynediad heb deiliad tocyn.

Os yn cerdded, ymunwch â'r carped coch o gyfeiriad John Lewis, yn hytrach na'r castell.
Os ydych yn cyrraedd mewn tacsi gofynnwch i gael eu gollwng yn Waterstones ar Heol y Cawl.


SEREMONI A PARTI DATHLU

6:00 Carped Coch a Derbyniad Siampên Taittinger
7:00 Gwesteuon i gymryd eu seddu ar gyfer y Seremoni Wobrwyo
7:30 Seremoni yn cychwyn
10:35 Parti Dathlu yn y Radisson Blu - DIM MYNEDIAD TAN AR OL I'R SEREMONI ORFFEN
2:00 Cerbydau

Bydd Seremoni Gwobrau'r Academi Brydeinig Cymru yn cael ei chynnal yn Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH ar Nos Sul 13 Hydref 2019.

Bydd y drysau yn agor am 18:00 - ni fydd modd i rhai yn cyrraedd cyn hynny yn cael mynediad.
Cynhelir derbyniad Champagne Taittinger tan 19:00 ac yna gofynnir i wwesteion i gymryd eu seddau ar gyfer y seremoni i gychwyn am 19:30.

Mae'n hanfodol bod yr holl westeion yn cyrraedd yn brydlon gan nad oes mynediad unwaith y bydd y seremoni wedi dechrau.

Cod gwisg y digwyddiad yw tei du.
Mae cyfleusterau hongian cotiau ar gael yn Neuadd Dewi Sant.


PARTI

DIM MYNEDIAD TAN AR OL DIWEDD Y SEREMONI

Bydd y Parti yn cael ei gynnal ar ôl y seremoni, bydd hyn yn cynnwys bwyd, diod, bwth lluniau Republic of Photography a DJS tan 2am ar gyfer yr holl westeion. 

Villa Maria logo  Bluestone BrewingS.Pellegrino Logo - Small

Er budd ein holl westeion, bydd diogelwch yn eithriadol o dynn. Mae'n hanfodol bod gennych eich holl docynnau gyda chi bob amser.

Drwy ddefnyddio'r tocyn hwn rydych yn cytuno i hepgor pob hawl i'r defnydd gan BAFTA a'i aseiniaid a thrwyddedigion eich enw, delwedd a unrhyw berfformiad y gallech roi, ac yn cytuno y gall eich enw, delwedd a unrhyw berfformiad yn cael ei darlledu, argraffu neu fel arall atgynhyrchu, defnyddio neu arddangos (ar y radio, teledu, argraffu neu unrhyw gyfrwng arall) heb daliad.

Rhannwch eich profiad noson Gwobrau gyda BAFTA Cymru ar Twitter, Facebook a Instagram gan ddefnyddio #CymruAwards.

I ganiatáu i'r holl westeion i fwynhau noson rydym yn gofyn eich bod yn parchu preifatrwydd gyd westeion a ymatal rhag mynd at eraill am lofnodion neu ffotograffau ar unrhyw adeg.


PARCIO

Mae gwesteion yn gallu parcio ym Maes Parcio Dewi Sant, Stryd Mary Ann, Caerdydd, CF10 2EG neu Maes Parcio John Lewis, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1EG. Mae gofyn am daliad ar ôl gadael y ddau meysydd parcio.


LLETY

Gwesty Radisson Blu yw gwesty swyddogol y Gwobrau, a leolir yn Nheras Bute, Caerdydd, CF10 2FL, gan gynnig BAFTA gyfradd ffafriol arbennig i aelodau gan ddyfynnu 'BAFTA19' a dangos cerdyn aelodaeth dilys.  Mae gwestai eraill gerllaw yn cynnwys Y Park Plaza, ar Ffordd y Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF10 3AL, a Gwesty'r Marriott, Caerdydd, CF10 1EZ


Prisiau tocynnau a sut i brynu

AELODAU'R CYHOEDD

Pris tocyn eleni yw £98 ac mae hyn yn cynnig mynediad at y carped coch, derbyniad Champagne Taittinger cyn y diodydd, y seremoni 2 awr a'r parti gyda bwyd, gwin villa Maria a choctels Da Mhile a mwy. Mae DJs yn cadw gwesteion yn dawnsio tan 2:00. Mae tocynnau ar gyfer gwesteion gydag anabledd a'u gofalwyr ar gael o'r Swyddfa Docynnau BAFTA.
Er mwyn prynu tocynnau ewch i safle tocynnau BAFTA

AELODAU BAFTA CYMRU

Mae Aelodau BAFTA Cymru yn cael cynnif o gyfradd ostyngedig o £68 y tocyn, neu £53 ar gyfer Aelodau Myfyrwyr. Gellir prynu'r rhain drwy ffonio Neuadd Dewi Sant ar 02920 878444. Gwyboaeth pellach yma
Os ydych yn gweithio yn y diwydiant neu yn astudio am radd sydd â diddordeb mewn ffilm, teledu a gemau y gallwch ymuno yn awr i gael y gostyngiad hwn. Gwybodaeth bellach yma.

ENWEBEION A'U GWESTEION

Mae enwebeion yn cael un tocyn am ddim ac yn gallu i brynu tocynnau ychwanegol drwy swyddfa BAFTA Cymru drwy gysylltu â Sonia Dempster

NODDWYR A PHARTNERIAID

Mae pob partner BAFTA Cymru yn derbyn tocynnau am ddim - cysylltwch â Hannah Raybould ynghylch cyfleoedd noddi neu ymholiadau

AELODAU'R PWYLLGOR a RHEITHWYR

Mae aelodau Pwyllgor BAFTA Cymru ac aelodau'r rheithgor yn gallu prynu tocynnau drwy Swyddfa BAFTA Cymru trwy gysylltu â Sonia Dempster

YMHOLIADAU WASG

Dylid cyfeirio pob ymholiad y wasg gael eu cyfeirio at ein partner PR Working Word drwy Lydia Jones