You are here

BAFTA Cymru yn cyflwyno gwobr arbennig i Euryn Ogwen Williams yn yr Eisteddfod Genedlaethol

9 August 2018
Euryn Ogwen Event

Ar ddydd Iau 9 Awst, cyflwynodd BAFTA Cymru Wobr Arbennig i'r darlledwr Euryn Ogwen Williams.
 

Wedi ei gyflwyno gan bwyllgor BAFTA Cymru a'i gymeradwyo gan fwrdd BAFTA, cyflwynwyd y wobr yn ystod digwydiad Noson yng Nghwmni Euryn Ogwen Williams a gynhaliwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd fel rhan o'r rhaglen Sinemaes blynyddol.

Euryn Ogwen eventCynigiodd y digwyddiad sgwrs rhwng Euryn Ogwen ac Ann Beynon, cyn Gyfarwyddwr BT yng Nghymru, ac roedd yn cynnwys cyfraniadau gan gyn-gydweithwyr a ffrindiau, David Meredith, John Watcyn, Dylan Griffith, Nia Thomas, Wil Stephens a Huw Eirug. Ysgrifennwyd cerdd arbennig hefyd gan Mererid Hopwood i nodi'r achlysur.

Cyflwynwyd y Wobr gan Huw Eirug i gydnabod cyfraniad sylweddol Euryn i'r tirlun cynhyrchu teledu yng Nghymru a Phrydain.

"Mae Euryn Ogwen Williams wedi bod yn ymroddedig i'r diwydiant yng Nghymru a thu hwnt dros 50 mlynedd o'i fywyd," meddai cydweithiwr Angharad Garlick o Boom Kids.

Graddiodd Euryn o Brifysgol Cymru Bangor ac mae'n Gymrawd anrhydeddus o'r Drindod / Prifysgol Dewi Sant.

Ymunodd â'r diwydiant yn y 60au cynnar ac yn fuan daeth yn Gyfarwyddwr Rhaglenni yn TWW cyn ymuno â Harlech TV. Cynhyrchodd a chyfarwyddodd ystod eang o raglenni ar gyfer y BBC, ac ITV hyd 1981.

Roedd Euryn yn chwaraewr allweddol wrth sefydlu S4C, ar roedd yn Gyfarwyddwr Rhaglenni cyntaf 1981-1991.

Fel un yn awyddus i ddod o hyd i dalent newydd a chyffrous mae ei agwedd gadarnhaol a'i barodrwydd i ysgogi risg wedi ysbrydoli llawer o fewn y diwydiant.

Mae Euryn wedi gweithredu fel cynghorydd arbennig i Theledu Gaeleg, Sianel Deledu Iwerddon ac i Bwyllgor Diwylliant Cynulliad Cymru yn ystod ei Adolygiad Iaith Gymraeg. Yn ystod y 90au chwaraeodd ran allweddol yn S4C wrth ddatblygu ei allbwn digidol ac mae wedi bod yn lais blaenllaw wrth lunio datblygiad llwyfannau digidol er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru a thu hwnt.

Euryn Ogwen eventMae wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth ac wedi cyhoeddi llawer o bapurau a phapurau ar y newid yn y byd cyfryngau. Darlithiodd am faterion llenyddol a chyfryngau a bu'n llywydd Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg yn 2012. Yn ddiweddar, penodwyd ef gan lywodraeth y DU i gadeirio'r adolygiad annibynnol i S4C.

Rhan o gywydd Mererid Hopwood, i nodi yr achlysur:
 

Heno, at arwr annwyl

i siario’r wên nos Iau’r Ŵyl,

at hwn, y dyn ei hunan,

y down i gyd yn un gân.

Â’r hogyn bach o Fachno

awn i ddyfnder cware’r co’

a chael had chwyldroadwr

yng ngwythiennau gorau’r gŵr.

Mererid Hopwood, 2018