You are here

Cwrdd â’r Tîm

Dysgwch ragor am dîm bychan ond ymroddedig BAFTA yng Nghaerdydd.

Emma Price - Cydlynydd Aelodaeth

Mae gan Emma wyth blynedd ar ddeg o brofiad rheoli yn y diwydiant ffasiwn a diwydiant y cyfryngau, yn gweithio gyda Creative Skillset Cymru i lansio’r brentisiaeth ffasiwn a thecstilau gyntaf erioed yng Nghymru, a chyn hyn, yn gweithio i Monsoon/Accessorize.  Dechreuodd ei gyrfa ar ôl graddio o Goleg Addysg Uwch Cheltenham a Chaerloyw, gyda gradd mewn Technoleg Dylunio Ffasiwn. Yn ystod y cyfnod hwn, bu’n ffodus iawn i gael ei dewis ar gyfer lleoliad diwydiant yn Bruce Oldfield Couture, Llundain.

Yn Creative Skillset Cymru, sefydlodd Emma'r Fforwm Ffasiwn a Thecstilau cyntaf i Gymru, gan gydlynu a chynnal digwyddiadau ymylol blynyddol ar gyfer Wythnos Ffasiwn Caerdydd a’r Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol. Mae hefyd wedi trefnu digwyddiadau gyda phartneriaid allweddol y diwydiant: BBC Cymru Wales, Mulberry, Topshop a Corgi Hosiery.  Ymhlith adegau mwyaf balch Emma oedd cynnal digwyddiad dathlu prentisiaethau ar gyfer Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ym Melin Tregwynt, a chafodd ei llongyfarch gan y Tywysog ei hun.

Mae Emma yn frwd dros ffilm, ffasiwn, teithio a’r celfyddydau, ac mae’n hoff iawn o Wythnos Ffasiwn Llundain ac unrhyw beth sy’n ymwneud ag Orla Kierly.  Mae wrth ei bodd yn cael gweithio i BAFTA i barhau i gynorthwyo a meithrin y gwaith gwych a gyflawnir yn y diwydiant yng Nghymru.    


Maxine Dedominicis - Swyddog Gwobrau

Mae Maxine newydd raddio o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Rheoli Digwyddiadau. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cwblhaodd Interniaeth Ddigwyddiadau am flwyddyn yn America yng Nghlwb Gwlad Greenwich, lle y bu’n cysgodi’r gwaith o reoli digwyddiadau ar gyfer sefydliadau fel Banc America, Rolls Royce a Sentebale Charity.

Mae gweithio i BAFTA yn gyfle gwych i Maxine ehangu ei gwybodaeth yn y diwydiant hwn. Mae wedi cyflwyno llawer o bosibiliadau ac mae hi’n teimlo’n falch iawn o fod wedi cael dechrau mor gyffrous i’w gyrfa.

Mae Maxine yn frwd am ffilm, celf a theithio.


Rosie Jones - Cydlynydd Digidol

Rosie Jones profileMae Rosie wedi gweithio yn y Diwydiannau Creadigol am 7 mlynedd. Yn ogystal â bod yn arweinydd digidol yma yn BAFTA Cymru, mae Rosie hefyd yn gweithio fel cyfarwyddwr theatr a chopi-ysgrifennwr llawrydd.

Graddiodd Rosie o Brifysgol Exeter yn 2010 gyda BA Anrhydedd mewn Drama, ac ar ôl cymryd peth amser i deithio i'r byd, cafodd brofiad mewn teledu yn gweithio ar gyfer The One Show yn BBC Wales. Yna aeth ymlaen i weithio yn Llundain am 4 blynedd yn ennill cyfoeth o brofiad mewn marchnata PR a chyfryngau digidol yn y sector Adloniant gyda chleientiaid blaenorol gan gynnwys Sony Pictures, Twentieth Century Fox, Disney a Universal. Yn dilyn hyn, fe wnaeth hi fynychu cyngerdd y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer amrywiaeth o frandiau defnyddwyr mewn asiantaeth ddigidol greadigol yn Llundain.

Symudodd Rosie gartref i Gymru yn 2015 i ymgymryd â gradd Meistr mewn Drama ym Mhrifysgol De Cymru, gan raddio yn 2016 gyda Rhagoriaeth, a'r wobr am Gyflawniad Eithriadol mewn Drama. Mae hyn wedi arwain iddi hi i ffurfio ei chwmni theatr godidog ei hun sy'n arbenigo mewn creu profiadau theatrig i blant ifanc. Mae nerd hunan-gyfaddef, mae gan Rosie angerdd gwirioneddol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, dadansoddiadau, creu cynnwys digidol a thechnolegau digidol sy'n dod i'r amlwg.

Wedi dweud hynny, mae hi wedi cymryd traws-faen yn ddiweddar fel ffordd o fynd allan ar ei ben ei hun yn ddiweddar! Mae hi hefyd yn ceisio ysgrifennu ei chyfarfod eistedd ei hun.


 

Sonia Dempster - Cydlynydd Gwobrau a Digwyddiadau

Daeth Sonia i Gaerdydd i wneud BA mewn Ffrangeg a Sbaeneg, ac yn ystod yr amser hwnnw fe perffeithioudd ei sgiliau iaith a threuliodd flwyddyn dramor yn archwilio Ffrainc a Sbaen. Wrth astudio, bu’n gweithio hefyd mewn digwyddiadau a lletygarwch yng Nghanolfan y Mileniwm, gan ennill ei blas a’i phrofiad cyntaf o redeg digwyddiadau ar raddfa fawr.

Mae'n anrhydedd i Sonia allu datblygu ei gyrfa yn y Diwydiannau Creadigol gyda sefydliad mor ddawnus. Fel y cydlynydd Digwyddiadau a Gwobrau, mae Sonia yn cefnogi'r Gwobrau a'n rhaglen ddigwyddiadau helaeth. Mae hi'n gyffrous i fod yn rhan o ddathliad yr holl gyflawniadau anhygoel ym myd ffilm, teledu a gêmau yng Nghymru.

Mae gan Sonia gariad at ffilm a theledu yn ogystal ag angerdd am deithio a darganfod diwylliannau newydd. Gan gyfuno pob elfen, mae hi'n hoffi'r ffaith y gall cyfres neu ffilm eich cludo'n llwyr i le ac amser gwahanol, ac agor eich llygaid i ffordd wahanol o fyw na'ch un chi.

E-bost: [email protected]
 


Stifyn Parri - Ymgynghorydd

Mae Stifyn Parri yn Entrepreneur ac yn ddiddanwr sydd wedi cael dros ddeugain mlynedd o brofiad yn y diwydiant creadigol ac sydd wedi gweithio fel cynhyrchydd, cyflwynydd, ymgynghorydd a mentor. Yn 2001 mi sefydlodd MR PRODUCER wnaeth gynhyrchu a llwyfanu rhai o ddigwyddiadau mwya’ Cymru gan gynnwys Penwythnos Agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru, 11 Seremoni Wobrwo BAFTA Cymru, Cyngerdd Agoriadol Cwpan Ryder Cymru yn Stadiwn y Milleniwm i Sky 1 a Sky Arts, a chyngerdd Mawreddog Hanner Canmlwyddiant Aberfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda Michael Sheen, Bryn Terfel a Sian Phillips.

Fel actor bu'n serennu fel Marius yn Les Miserables yn y West End, fel Christopher Duncan yn Brookside i Channel 4 ac yn cael ei adnabod fel cyflwynydd a diddanwr ar deledu, ar y radio a digwyddiadau a chyngherddau byw.

Mae Stifyn yn dod â chyfoeth o brofiad o hyrwyddo'r celfyddydau Cymreig yma yng Nghymru ac yn fyd-eang. Roedd Stifyn yn gyfarwyddwr cysylltiadau cyhoeddus Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen am bedair mlynedd yn olynol, ynghyd â bod yn sylfaenydd a chyfarwyddwr creadigol SWS (Social Welsh and Sexy), y gymdeithas rwydweithio fyd-enwog a wnaeth gynnal digwyddiadau ysblennydd yn Llundain, Spaen, Efrog Newydd a Rwsia.

E-bost: [email protected]