You are here

Pwyllgor BAFTA Cymru 2023

Mae popeth a wnawn yng Nghymru yn dibynnu ar arbenigedd, gwybodaeth a gwaith caled arbenigwyr allweddol diwydiant ar draws y wlad.

Pwyllgor Rheoli BAFTA Cymru

Aelodau Cyfetholedig


Sian Harris
Cynrychiolydd BBC Cymru Wales
Cadeirydd Is-Bwyllgor Gwobrau


Gwawr Lloyd
Cynrychiolydd Channel 4


Elin Llŷr
Cynrychiolydd ITV Cymru Wales


Elen Rhys
Cynrychiolydd S4C


Joedi Langley
Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru


Nia Dryhurst
Cynrychiolydd Rhanbarthau
Cadeirydd Is-Bwyllgor Rhanbarthau


Aelodau Etholedig

Angharad Mair
Cyfarwyddwr Gweithredol Tinopolis
Cadeirydd


Catrin Lewis Defis
Cynhyrchydd Annibynnol
Cadeirydd, Is-Bwyllgor Cyllid a Phartneriaethau


David P Davis
Cynhyrchydd Drama / Crewr a Chyfarwyddwr Creadigol 5 Acts Productionsl


Euros Wyn
Cynhyrchydd Ffeithiol / Cyfarwyddwr, Cwmni Da


Ifty Khan
Materion Busnes Hŷn a Gweithredwr Cyfreithiol, Bad Wolf


Jane Dauncey
Cynhyrchydd Drama Teledu a Chynhyrchydd Gweithredol
Cadeirydd Is-Bwyllgor Dysgu Cynhwysiad a Thalent


Jayne Gregory
Prif Swyddog Gweithredol ac Uwch Asiant, Gems Agency


John Giwa-Amu
Prif Swyddog Gweithredol, Good Gate Media Ltd.


Nick Shearman
Rhaglen Ddogfen a Chynhyrchydd Swyddog Gweithredol Ffeithiol


Stifyn Parri
Cyfarwyddwr Rheoli Mr Producer


Co-optees Is Bwyllgorau

Bedwyr Rees (Rhanbarthau)
Elen Carrington (Dysgu, Cynhwysiad a Thalent)
Elenor Roberts (Dysgu, Cynhwysiad a Thalent)
Erin Lloyd Jones (Dysgu Cynhwysiad a Thalent a Rhanbarthau)
Gwawr Jones (Gwobrau)
Iestyn Garlick (Rhanbarthau)
Jasper Warry (Rhanbarthau)
Kate Woodward (Rhanbarthau)
Naomi Saunders (Rhanbarthau)
Nia Bowden (Rhanbarthau)
Paul Edwards (Rhanbarthau)
Peter Rogers (Dysgu, Cynhwysiad a Thalent /Chyllid a Phartneriaethau)
Richard Hurford (Gwobrau)
Sam Hoyle (Dysgu, Cynhwysiad a Thalent)
Sioned Morys (Rhanbarthau)
Siwan Haf (Rhanbarthau)