Bafta Wales

DYDDIAD CAU ESTYNEDIG AR GYFER CYSTADLEUAETH ‘POWER UP’ MICROSOFT

English version

01 July 13

Mae’r gystadleuaeth ‘Power Up’ yn gwahodd datblygwyr yng Nghymru i greu Ap sydd yn gêm ar gyfer marchnad Microsoft Windows 8.

Mewn timau o i fyny i 5 person does dim cyfyngiad ar faint o Aps gellir eu cynnig. Bydd yr holl geisiadau yn cael eu beirniadu gan banel o arbenigwyr o BAFTA, Microsoft, Nokia a phobl ddylanwadol yn y diwydiant gemau ar-lein.

Gwahoddir y rhai sydd yn y rownd derfynol i Seremoni Wobrwyo ym Mhencadlys Dolby yn Llundain yn Chwefror 2014. Yn ogystal â’r seremoni wobrwyo ei hun bydd cyfle i ddarganfod y technolegau sain ddiweddaraf ac i wrando ar siaradwr gwadd yn trafod y sialensiau sydd ynghlwm â chyflenwi profiad sain arbennig. Bydd y tîm buddugol yn derbyn pecyn o wobrwyon yn cynnwys Windows 8 Smartphone, Microsoft Kinect, nifer o gemau Xbox a Chyfrif Datblygydd Nokia.

Dywed Dewi Vaughan Owen, Cadeirydd BAFTA Cymru: ”Ein nod yw helpu i wneud Cymru yn un o’r lleoedd gorau yn y DU i fod yn y busnes gemau a, fel Academi, i sicrhau ein bod yn cydnabod ac yn dathlu'r gwaith gorau o’r dalent sydd yn datblygu yng Nghymru.”

Gellir cael manylion sut i gynnig ynghyd a thermau ac amodau'r gystadleuaeth trwy ymweld â www.bafta.org/cymru <http://www.bafta.org/cymru>.

pdf Taflen Wybodaeth - 'Power Up' (315 KB)
pdf Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth (284 KB)

Nokia logo

Microsoft Logo

Follow us on