Bafta Wales

Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2012

English version

19 August 12

Cynhelir Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru ar Dydd Sul y 30ain Medi 2012 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd. Mi fydd yr holl docynnau ar werth ar Ddydd Gwener, Medi 7fed.

Cyhoeddir yr enwebiadau ar Ddydd Iau Medi 6ed pan fyddwn yn lawnsio ein Seremoni Wobrwyo. Yn ogystal a hyn mi fydd y wybodaeth yna ar ein gwefan. Os ydych a diddordeb mynychu’r lawnsiad ebostiwch awardscymru@bafta.org am fwy o wybodaeth.

Mi fydd y tocynnau ar werth ar Ddydd Gwener Medi 7fed o Ganolfan Mileniwn Cymru www.wmc.org.uk .

Ticedi Diwydiant £75 yr un ac mae ticedi Aelodaeth yn £50 yr un.

Mae ticedi i’r cyhoedd yn £10 yr un.

Ebostiwch: awardscymru@bafta.org os oes gennych unrhyw gwestiynnau.

NEP CYMRUGorilla