Bafta Wales

2011 Seremoni Wobrwyo: FFURFLENNI ENWEBU

21 December 10

Mae’r Academi Brydeinig o Gelfyddydau Ffilm a Theledu yng Nghymru nawr yn derbyn enwebiadau ar gyfer Seremoni Wobrwyo a gynhelir yn Mai, 2011.

AT GYFER POB CAIS:
Dylai rhaglenni/ffilmiau a gwaith rhyngweithiol arddangos cyfraniad Cymreig sylweddol yn y meysydd canlynol: Cwmni Cynhyrchu, Cyllid, Cyfarwyddwr, Awdur, prif gast a chriw ac mae croeso i gynyrchiadau Cymraeg a Saesneg yn yr holl genres.

Rhaid i’r enwebiadau fod wedi’u darlledu/sgrinio/cyhoeddi yn ystod y cyfnod cymwys 1 Ionawr – 31 Rhagfyr 2010.

Mae canllawiau a ffioedd ymgeisio ychwanegol yn gymwys i bob categori.

MAE FFURFLENNI ENWEBU A CHANLLAWIAU LLAWN:

pdf FFILM NODWEDD/TELEDU (132 KB) Dyddiad cau - 28 Ionawr, 2011

pdf FFURF BYR (60 KB) Dyddiad cau - 14 Chwefror, 2011

pdf TEITLAU (57 KB) Dyddiad cau - 14 Chwefror, 2011

pdf CYFRYNGAU NEWYDD (60 KB) Dyddiad cau - 14 Chwefror, 2011

Yn dilyn y broses feirniadu cyhoeddir y Rhestr Fer Derfynol o Enwebai gan BAFTA yng Nghymru a chyhoeddir enwau’r Enillwyr yn y Seremoni Wobrwyo lle y byddant yn derbyn Mwgwd BAFTA Cymru a grëwyd gan Toby Peterson sydd yn seiliedig ar ddyluniad gan y diweddar gerflunydd Mitzi Cunliffe.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau!

Follow us on