Bafta Wales

Beth sy’n digwydd

English version

Y dangosiadau a’r digwyddiadau diweddaraf yng Nghymru – o rag ddangosiadau y ffilmiau diweddaraf i ddigwyddiadau a gweithdai arbennig y diwydiant.

Sue Vertue and Steve MoffatFel rhan o Grŵp BAFTA ac yn unol â’n statws elusennol, mae ein prif amcanion yn parhau i ganolbwyntio’n gadarn ar gyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau a dangosiadau trwy gydol y flwyddyn sydd yn cefnogi, datblygu ac ysbrydoli y ffurfiau celfyddydol o’r ddelwedd symudol ledled Cymru.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau yn amrywio o drafodaethau diwydiant mawr i ddangosiadau o ffilmiau a chynyrchiadau teledu cyn eu rhyddhau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Nod BAFTA Cymru yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd ac amrywiol, a gyda chyfres barhaus o ddosbarthiadau meistr dan arweiniad ymarferwyr blaenllaw y diwydiant, mae Bafta Cymru’n cyflwyno rhagor heddiw o’r hyn a gredwn sydd yn ysbrydoli cynulleidfaoedd.

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf mae BAFTA Cymru wedi bod yn llwyddiannus o ran datblygu perthynas eang gyda gwyliau a chyrff creadigol ar draws Cymru i gynhyrchu digwyddiadau unigol. Mae’r digwyddiadau hyn wedi cynnig golwg unigryw ar amrediad eang o feysydd creadigol a’n nod barhaus yw dod â’r doniau gorau, y ffilmiau a’r rhaglenni gorau a sesiynau dosbarth meistr o Gymru a thu hwnt i’ haelodau a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae BAFTA Cymru yn parhau i raglennu dangosiadau ffilmiau cyn eu rhyddhau ar gyfer aelodau BAFTA.

Mae BAFTA Cymru yn ceisio creu cysylltiadau partneriaeth cynaliadwy a fydd yn gymorth i greu ymwybyddiaeth o’n gweithgarwch, ategu gwerthoedd brand a dod â phobl ynghyd trwy gefnogi a hyrwyddo’r diwydiannau creadigol yng Nghymru. Mae’r traws doriad o gefnogwyr digwyddiadau yn parhau i ddangos yr ymrwymiad i gefnogi’r diwydiant a’i ddatblygiadau yn y dyfodol yng Nghymru. Mae BAFTA Cymru wedi datblygu model cynaliadwy o ddysgu a digwyddiadau cydweithredol a chreadigol sydd yn dod law yn llaw gyda thwf a thrafodaeth yn y diwydiant.

Mae ein digwyddiadau yn gyffredinol yn parhau i gynnig cyfle i rannu gwybodaeth a chymryd rhan mewn trafodaethau trwy rwydwaith amrywiol o gyrff a chwmnïau cynhyrchu o fewn y diwydiannau creadigol, cyfryngau a’r diwydiannau perthynol eraill.

Mae BAFTA Cymru yn cydnabod pwysigrwydd cynhyrchu ffilm/teledu yn Gymraeg yng Nghymru a bydd yn parhau i hyrwyddo a threfnu dangosiadau a digwyddiadau arbennig i gynulleidfaoedd newydd ac amrywiol.

  • Bydd y dangosiadau a’r digwyddiadau diweddaraf yn ymddangos yn y rhestr isod. I ddarganfod rhagor ac i archebu ar-lein, cliciwch ar y teitl digwyddiadau a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddangosiadau na digwyddiadau i’w harchebu

Dangosiad Arbennig i Deuluoedd a Ffrindiau gydag Elusen Caudwell Children– The Unbeatables

Time: Wednesday 13 August 2014

Location: Caerdydd

Venue: Chapter, Sinema 2

Timthumb

Animated football movie The Unbeatables has unveiled its first trailer exclusively through Digital Spy.

The film centres on Amadeo, a shy but talented young man and his table football team, who magically come to life as they try to reunite after being dismantled and torn from their home.

Rupert Grint, Anthony Head, Ralf Little, Rob Brydon and Alistair McGowan feature in the voice cast of the...