Bafta Wales

Beth sy’n digwydd

English version

Y dangosiadau a’r digwyddiadau diweddaraf yng Nghymru – o rag ddangosiadau y ffilmiau diweddaraf i ddigwyddiadau a gweithdai arbennig y diwydiant.

Sue Vertue and Steve MoffatFel rhan o Grŵp BAFTA ac yn unol â’n statws elusennol, mae ein prif amcanion yn parhau i ganolbwyntio’n gadarn ar gyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau a dangosiadau trwy gydol y flwyddyn sydd yn cefnogi, datblygu ac ysbrydoli y ffurfiau celfyddydol o’r ddelwedd symudol ledled Cymru.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau yn amrywio o drafodaethau diwydiant mawr i ddangosiadau o ffilmiau a chynyrchiadau teledu cyn eu rhyddhau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Nod BAFTA Cymru yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd ac amrywiol, a gyda chyfres barhaus o ddosbarthiadau meistr dan arweiniad ymarferwyr blaenllaw y diwydiant, mae Bafta Cymru’n cyflwyno rhagor heddiw o’r hyn a gredwn sydd yn ysbrydoli cynulleidfaoedd.

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf mae BAFTA Cymru wedi bod yn llwyddiannus o ran datblygu perthynas eang gyda gwyliau a chyrff creadigol ar draws Cymru i gynhyrchu digwyddiadau unigol. Mae’r digwyddiadau hyn wedi cynnig golwg unigryw ar amrediad eang o feysydd creadigol a’n nod barhaus yw dod â’r doniau gorau, y ffilmiau a’r rhaglenni gorau a sesiynau dosbarth meistr o Gymru a thu hwnt i’ haelodau a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae BAFTA Cymru yn parhau i raglennu dangosiadau ffilmiau cyn eu rhyddhau ar gyfer aelodau BAFTA.

Mae BAFTA Cymru yn ceisio creu cysylltiadau partneriaeth cynaliadwy a fydd yn gymorth i greu ymwybyddiaeth o’n gweithgarwch, ategu gwerthoedd brand a dod â phobl ynghyd trwy gefnogi a hyrwyddo’r diwydiannau creadigol yng Nghymru. Mae’r traws doriad o gefnogwyr digwyddiadau yn parhau i ddangos yr ymrwymiad i gefnogi’r diwydiant a’i ddatblygiadau yn y dyfodol yng Nghymru. Mae BAFTA Cymru wedi datblygu model cynaliadwy o ddysgu a digwyddiadau cydweithredol a chreadigol sydd yn dod law yn llaw gyda thwf a thrafodaeth yn y diwydiant.

Mae ein digwyddiadau yn gyffredinol yn parhau i gynnig cyfle i rannu gwybodaeth a chymryd rhan mewn trafodaethau trwy rwydwaith amrywiol o gyrff a chwmnïau cynhyrchu o fewn y diwydiannau creadigol, cyfryngau a’r diwydiannau perthynol eraill.

Mae BAFTA Cymru yn cydnabod pwysigrwydd cynhyrchu ffilm/teledu yn Gymraeg yng Nghymru a bydd yn parhau i hyrwyddo a threfnu dangosiadau a digwyddiadau arbennig i gynulleidfaoedd newydd ac amrywiol.

  • Bydd y dangosiadau a’r digwyddiadau diweddaraf yn ymddangos yn y rhestr isod. I ddarganfod rhagor ac i archebu ar-lein, cliciwch ar y teitl digwyddiadau a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddangosiadau na digwyddiadau i’w harchebu

Doctor Who Monsters: The Cybermen

Time: Tuesday 04 November 2014

Location: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

141019 Doctorwho Flyers Proof3 Page 01

Sinema godi BAFTA Cymru mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales a Chanolfan Ffilm Cymru. Rhan o gyfres o chwe digwyddiad Doctor Who â thema Anghenfilod a Dihirod ledled Cymru.

Bfi Scifi Logo

Doctor Who Monsters: The Wooden King

Time: Monday 01 December 2014

Location: Theatr Ffwrnes, Llanelli

141019 Doctorwho Flyers Proof3 Page 03

Sgriniad Arbennig o The Doctor, the Widow and the Wardrobe gyda dosbarth meistri The Wooden King i ddilyn.

Bfi Scifi Logo

Doctor Who Monsters: The Sontaran

Time: Tuesday 16 December 2014

Location: Sinema a Chanolfan Gelfyddydau Scala, Dinbych

141019 Doctorwho Flyers Proof3 Page 05

Sgriniad Arbennig o The Sontaran Stratagem & The Poison Sky gyda dosbarth meistri The Sontaran i ddilyn.

Bfi Scifi Logo

Doctor Who Monsters: The Zombies

Time: Monday 12 January 2015

Location: Theatr y Savoy, Mynwy

141019 Doctorwho Flyers Proof3 Page 07

Sgriniad Arbennig o The Unquiet Dead gyda dosbarth meistri The Zombies i ddilyn.

Bfi Scifi Logo

Doctor Who Monsters: The Bretheren

Time: Saturday 17 January 2015

Location: Theatr Harlech, Eryri

141019 Doctorwho Flyers Proof3 Page 09

Bydd y dangosiad-ddwbl hon o DOCTOR WHO: MASQUE OF MANDRAGORA a THE PRISONER: CHECKMATE, yn cael ei dilyn gan ddosbarth meistr anghenfil The Bretheren a dihiryn Prisoner.

Bfi Scifi Logo

Doctor Who Monsters: The Daleks

Time: Tuesday 27 January 2015

Location: Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth

141019 Doctorwho Flyers Proof3 Page 11

Sgriniad Arbennig o Doctor Who: The Five Doctors gyda dosbarth meistri The Daleks i ddilyn.

Bfi Scifi Logo