Bafta Wales

Sherlock
BAFTA Cymru
Mae BAFTA yng Nghymru yn parhau i gefnogi, datblygu a hyrwyddo diwydiannau delwedd symudol Cymru.

Er mwyn annog datblygiad BAFTA yng Nghymru ymhellach ac ehangu ein gweithgarwch ar draws y wlad, rydym yn dymuno creu sylfaen aelodaeth eang ledled Cymru a fydd yn dwyn ynghyd arbenigedd a gwybodaeth unigolion yn y diwydiannau cyfryngau a chreadigol.

Bydd hyn yn creu argraff sylweddol ar ein haelodaeth bleidleisio ac yn sicrhau bod y safonau uchaf o gyflawniadau yn cael eu cydnabod yn y seremoni Wobrwyo flynyddol. Gyda chefnogaeth ein haelodau ein ffocws fydd hyrwyddo ac annog rhagoriaeth yn y diwydiant cyfryngau yng Nghymru.

Mae pump aelodaeth wahanol i bobl yng Nghymru.

Gweler isod am fwy o wybodaeth

Aelodaeth Cangen
(Cymru’n unig)

Mae’r categori hwn ar gael i’r rhai:

 • Sydd â 3 blynedd o leiaf o brofiad proffesiynol yn y diwydiannau ffilm, teledu neu gyfryngau rhyngweithiol neu mewn unrhyw faes sydd yn uniongyrchol berthynol iddynt (e.e. ymchwil, action neu ddysgu).
 • Nad ydynt yn gymwys ar gyfer aelodaeth gyflawn BAFTA neu sydd â dim diddordeb mewn manteision ychwanegol aelodaeth gyflawn.
  Mae hawl gan yr aelodau hyn i:
 • Bleidleisio ar gyfer Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru. Mae gan pob aelod pleidleisio yr hawl i fynychu a phleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac i ethol Pwyllgor Rheoli BAFTA yng Nghymru.
 • Mynychu rhag ddangosiadau a digwyddiadau eraill arbennig yng Nghymru trwy gydol y flwyddyn, naill ai wedi’u trefnu gan BAFTA yng Nghymru neu ar y cyd gyda digwyddiadau/cyrff eraill. Cynigir mynediad am ddim i aelodau i holl ddigwyddiadau, dangosiadau, sgyrsiau a dosbarthiadau meistr BAFTA yng Nghymru.
 • Oscars of Cowbridge - 10% i ffwrdd o fwyd
 • The Bear Hotel - B&B am £50
 • The New House Country Hotel - B&B am £80
 • The Coed-Y-Mwstwr Hotel – B&B am £80
 • Prisiau gostyngol yng Ngwesty a Spa St David’s (Sul – Iau)
 • Mynediad am bris arbennig i’r spa yn Celtic Manor Hotel
 • 10% i ffwrdd o gynyrch Hotel Chocolat
 • Mynediad am ddim i Sinemâu Cineworld , Odeon a VUE dydd Llun i ddydd Iau. Mynediad am bris gostyngol i Chapter, Caerdydd ac Galeri yng Nghaernarfon. Mae aelodau yn derbyn hysbysiad o flaen llaw trwy e-bost am bob digwyddiad/dangosiad.
 • 20% i ffwrdd o danysgrifiad cylchgrawn Broadcast Magazine (Dim ond £180 am flwyddyn gyfan.
  Cynnig ar gael i danysgrifwyr unigol newydd yn unig. Ar gael nes 31 Rhagfyr 2014)
 • Prynu tocynnau ar gyfraddau arbennig ar gyfer Seremoni Wobrwyo Yr Academi Brydeinig yng Nghmru.
 • Jolyons at No.10 (10 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ)
  - 15% oddi ar fwyd (rhaid gwario isafswm o £5)
  - 10% oddi ar ddiodydd (rhaid gwario isafswm o £5)
  - Disgownt ar logi ystafell gyfarfod/ystafell ddigwyddiadau (cysylltwch yn uniongyrchol am fanylion)
  - Disgownt ar gyfraddau ystafelloedd gwely (gwnewch gais am brisiau)
  (Mae’n rhaid dangos cerdyn aelodaeth BAFTA Cymru, ar gais)

Cyfradd GWLAD gostyngol: aelodaeth CANGEN
*yn berthynol i bobl sydd yn byw ac yn gweithio dros 50 milltir o Gaerdydd. Meini prawf fel a gar gyfer aelodaeth CANGEN uchod.

pdf Lawr lwythwch Ffurflen Gais (448 KB)

Yn ôl i’r brig

Aelodaeth Cyswllt

Aelodaeth pleidleisio BAFTA Cymru gyda aelodaeth Cyswllt (ddi-bleidlais) BAFTA.

Mae’r categori yma ar gael i unigolion sydd:
* Gyda lleiafswm o dair mlynedd o brofiad proffesiynol mewn ffilm, teledu neu gemau video neu mewn unrhyw faes sydd yn ymwneud yn uniongyrchol gyda hwy (h.y. ymchwilio, actio neu dysgu).
* Yr holl fanteision o Aelodaeth Cangen uchod.
* Defyndd o far aelodau BAFTA a’r bwyty yn 195 Piccadilly, Llundain.
* Mynychu digwyddiadau a dangosiadau BAFTA yn Lloegr a’r Alban, am ddim.
* Gostyngiadau pris am llogi ystafelloedd yn 195 Piccadilly.
* Mantiesion holl aelodau gyda partneriaid yr Academi. (yn cynnwys mynediad am ddim i Sinemau Cineworld a Vue dros gydol y DU)
*20% i ffwrdd o danysgrifiad cylchgrawn Broadcast Magazine (Dim ond £180 am flwyddyn gyfan.
Cynnig ar gael i danysgrifwyr unigol newydd yn unig. Ar gael nes 31 Rhagfyr 2014)
* Jolyons at No.10 (10 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ)
- 15% oddi ar fwyd (rhaid gwario isafswm o £5)
- 10% oddi ar ddiodydd (rhaid gwario isafswm o £5)
- Disgownt ar logi ystafell gyfarfod/ystafell ddigwyddiadau (cysylltwch yn uniongyrchol am fanylion)
- Disgownt ar gyfraddau ystafelloedd gwely (gwnewch gais am brisiau)
(Mae’n rhaid dangos cerdyn aelodaeth BAFTA Cymru, ar gais)

Mae aelodaeth Cyswllt ar gael am bris gostyngol i aelodau sydd yn byw mwy na 50 millitr tu allan i Gaerdydd.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau aelodaeth Cyswllt yw 30 Ebrill.

Aelodaeth Gyflawn (Cangen Cymru)

Aelodaeth Gyflawn o BAFTA yn cynnwys manteision ychwanegol gyda BAFTA yng Nghymru

Mae’r categori hwn ar gael trwy BAFTA i unigolion sydd:
* Wedi’u lleoli yng Nghymru ac sydd wedi gweithio’n llawn amser am bum mlynedd o leiaf mewn rôl greadigol, dechnegol neu weithrediadol yn uniongyrchol berthynol i gynhyrchu ffilmiau, gemau fideo a rhaglennu teledu a ddarlledwyd yn y DU.
* Wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’w sector yn y diwydiant.
Mae gan yr aelodau hyn hawl i:
* holl hawliau manteision aelodaeth BAFTA
* hawliau a manteision ychwanegol gyda BAFTA yng Nghymru.
* hawl i fynychu dangosiadau a digwyddiadau BAFTA yng Nghymru ac mewn mannau eraill yn y DU yn rhad ac am ddim neu am bris gostyngol.
Bydd ceisiadau am aelodaeth gyflawn (rhanbarthol) yn cael eu hystyried yn flynyddol ac fe’u dyfernir yn ôl dewis pwyllgorau aelodaeth BAFTA UK. Noder bod lleoedd yn gyfyngedig iawn.
Y dyddiad cau blynyddol ar gyfer aelodaeth gyflawn (rhanbarthol) yw 31 Mawrth
* Dysgwch ragor am wneud cais am aelodaeth gyflawn o BAFTA
Yn ôl i’r brig

Aelodaeth Dechreuwr Gyrfa

Cymru’n unig

Yn agored i unrhyw un yng Nghymru sydd â llai na 3 blynedd o brofiad proffesiynol yn y diwydiant ffilm, teledu a chyfryngau rhyngweithiol neu mewn unrhyw faes yn uniongyrchol gysylltiedig gyda nhw (e.e. ymchwil, actio neu ddysgu). Rhaid i chi fod eisoes yn gweithio neu yn dilyn gyrfa yn y diwydiant. Gall aelodau aros yn y categori hwn am uchafswm o dair blynedd.

Mae gan yr aelodau hyn hawl i:

 • Mynychu rhag ddangosiadau a digwyddiadau eraill arbennig yng Nghymru trwy gydol y flwyddyn, naill ai wedi’u trefnu gan BAFTA yng Nghymru neu ar y cyd gyda digwyddiadau/cyrff eraill. Cynigir mynediad am ddim i aelodau i holl ddigwyddiadau, dangosiadau, sgyrsiau a dosbarthiadau meistr BAFTA yng Nghymru.
 • Oscars of Cowbridge - 10% i ffwrdd o fwyd
 • The Bear Hotel - B&B am £50
 • The New House Country Hotel - B&B am £80
 • The Coed-Y-Mwstwr Hotel – B&B am £80
 • Prisiau gostyngol yng Ngwesty a Spa St David’s (Sul – Iau)
 • Mynediad am bris arbennig i’r spa yn Celtic Manor Hotel
 • 10% i ffwrdd o gynyrch Hotel Chocolat
 • Mynediad am ddim i Sinemâu Cineworld , Odeon a VUE . Mynediad am bris gostyngol i Chapter, Caerdydd. Mae’r holl aelodau’n derbyn hysbysiad o flaen llaw trwy e-bost am bob digwyddiad/dangosiad.
 • 20% i ffwrdd o danysgrifiad cylchgrawn Broadcast Magazine (Dim ond £180 am flwyddyn gyfan.
  Cynnig ar gael i danysgrifwyr unigol newydd yn unig. Ar gael nes 31 Rhagfyr 2014)
 • Jolyons at No.10 (10 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ)
  - 15% oddi ar fwyd (rhaid gwario isafswm o £5)
  - 10% oddi ar ddiodydd (rhaid gwario isafswm o £5)
  - Disgownt ar logi ystafell gyfarfod/ystafell ddigwyddiadau (cysylltwch yn uniongyrchol am fanylion)
  - Disgownt ar gyfraddau ystafelloedd gwely (gwnewch gais am brisiau)
  (Mae’n rhaid dangos cerdyn aelodaeth BAFTA Cymru, ar gais)

pdf Lawr lwythwch Ffurflen Gais (448 KB)

Yn ôl i’r brig

Aelodaeth Myfyrwyr Cangen

Cymru’n unig

Cynigir y categori hwn i bob myfyriwr sydd yn dilyn cwrs llawn amser mewn astudiaethau’n berthynol i’r cyfryngau yng Nghymru. Rhaid darparu tystiolaeth o Statws Myfyriwr.

Mae gan yr aelodau hyn hawl i:

 • Mynychu rhag ddangosiadau a digwyddiadau eraill arbennig yng Nghymru trwy gydol y flwyddyn, naill ai wedi’u trefnu gan BAFTA yng Nghymru neu ar y cyd gyda digwyddiadau/cyrff eraill. Cynigir mynediad am ddim i aelodau i holl ddigwyddiadau, dangosiadau, sgyrsiau a dosbarthiadau meistr BAFTA yng Nghymru.
 • Oscars of Cowbridge - 10% i ffwrdd o fwyd
 • The Bear Hotel - B&B am £50
 • The New House Country Hotel - B&B am £80
 • The Coed-Y-Mwstwr Hotel – B&B am £80
 • Prisiau gostyngol yng Ngwesty a Spa St David’s (Sul – Iau)
 • Mynediad am bris arbennig i’r spa yn Celtic Manor Hotel
 • 10% i ffwrdd o gynyrch Hotel Chocolat
 • Mynediad am ddim i Sinemâu Cineworld , Odeon a VUE . Mynediad am bris gostyngol i Chapter, Caerdydd. Mae’r holl aelodau’n derbyn hysbysiad o flaen llaw trwy e-bost am bob digwyddiad/dangosiad.
 • 20% i ffwrdd o danysgrifiad cylchgrawn Broadcast Magazine (Dim ond £180 am flwyddyn gyfan. Cynnig ar gael i danysgrifwyr unigol newydd yn unig. Ar gael nes 31 Rhagfyr 2014)
 • Jolyons at No.10 (10 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ)
  - 15% oddi ar fwyd (rhaid gwario isafswm o £5)
  - 10% oddi ar ddiodydd (rhaid gwario isafswm o £5)
  - Disgownt ar logi ystafell gyfarfod/ystafell ddigwyddiadau (cysylltwch yn uniongyrchol am fanylion)
  - Disgownt ar gyfraddau ystafelloedd gwely (gwnewch gais am brisiau)
  (Mae’n rhaid dangos cerdyn aelodaeth BAFTA Cymru, ar gais)

pdf Lawr lwythwch Ffurflen Gais (448 KB)

Yn ôl i’r brig

*
Prisiau Aelodaeth 2014/15

Aelodaeth Llawn: £280.00
Aelodaeth Cyswllt: £175
Aeldoaeth Cyswllt (Cyfradd Gwlad): £140
Aelodaeth Cangen: £105.00
Aelodaeth Cangen (Cyfradd Gwlad): £70
Aelodaeth Dechreuwr Gyrfa: £50.00
Aelodaeth Myfyriwr: £35.00

Mae’r prisiau i gyd yn cynnwys TAW.

Mae pob aelodaeth ar gyfer unigolion wedi’u henwi ac ni ellir eu trosglwyddo. Mae pob cyfradd yn cynnwys TAW.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda gyda BAFTA yng Nghymru

Yn ôl i’r brig