Bafta Wales

BAFTA Cymru

Mae Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu yng Nghymru yn cefnogi, datblygu a hyrwyddo ffurfiau celfyddydol y ddelwedd symudol trwy nodi a gwobrwyo rhagoriaeth, ysbrydoli ymarferwyr a chreu budd i’r cyhoedd.

Newyddion Gwobrau Nawdd Aelodau

Chromeless One player. www.bafta.org + Powered by brightcove (587 x 330)

Newyddion

Gwobr Academi Brydeinig Cymru ar gyfer Gemau a Phrofiad Rhyngweithiol 2014 – Yn agored i geisiadau

Bydd Gwobr Academi Brydeinig Cymru ar gyfer Gemau a Phrofiad Rhyngweithiol cael ei chyflwyno yng Nghaerdydd ar 11 Gorffennaf 2014 er mwyn cydnabod, anrhydeddu a gwobrwyo unigolion am gyflawniad creadigol...

Y newyddion diweddaraf gan BAFTA yng Nghymru

First Great Western – Cynnig i Aelodau BAFTA Cymru

Mae First Great Western yn cynnig cyfle i aelodau llawn, cysylltiol a changen BAFTA Cymru i deithio ar ei lwybr o Gaerdydd Canolog/Casnewydd i Lundain, am brisiau arbennig iawn.

Y newyddion diweddaraf gan BAFTA yng Nghymru

Cadeirydd Newydd BAFTA Cymru

Mae pwyllgor BAFTA Cymru wedi ethol Ian Jones (yn y llun) fel cadeirydd BAFTA Cymru.

Y newyddion diweddaraf gan BAFTA yng Nghymru

Edrychwch Pwy sydd yna...

Cafwyd aelodau BAFTA Cymru ymweliad gan Y Doctor pan ddaeth Peter Capaldi i’r rhag dangosiad o Sherlock (cyfres 3, pennod 2) ar ddydd Sul 5 Ionawr, yn Chapter, Caerdydd.

Y newyddion diweddaraf gan BAFTA yng Nghymru

Canlyniadau etholiad - Pwyllgor BAFTA Cymru 2014

Yn dilyn ein hetholiadau diweddar, rydym yn falch o groesawu nifer o wynebau newydd i Bwyllgor BAFTA Cymru yn 2014.

Y newyddion diweddaraf gan BAFTA yng Nghymru

BAFTA yn Dangos Ffilmiau i Blant Hosbisau - Nadolig 2013

Bydd cyfres o ffilmiau yn cael eu dangos ledled y DU cyn y Nadolig i blant â chyflyrau sy’n cyfyngu eu bywydau.

Y newyddion diweddaraf gan BAFTA yng Nghymru

Orielau