Bafta Wales

Peidiwch ag anghofio mai’r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am aelodaeth BAFTA llawn yw 31 Mawrth.

English version

09 March 12

Gyda diddordeb mewn dod yn aelod llawn o’r Academi? Dewch i wybod os ydych yn gymwys a sut i ymgeisio.

Mae BAFTA yn ystyried ceisiadau unwaith y flwyddyn, yn y Gwanwyn, a gan fod aelodaeth wedi’i chapio, mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael bob blwyddyn. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth bob blwyddyn. Gellir anfon ceisiadau ar unrhyw adeg, ond byddant yn cael eu cadw mewn ffeil er mwyn eu hystyried ar yr un pryd.

Dylid anfon pob cais ar gyfer aelodaeth bleidleisio lawn o’r Academi, i swyddfa Llundain.
Darpar ymgeiswyr, cliciwch yma .

Aelodau cyfredol sydd eisiau cynnig aelod newydd, cliciwch yma .