Bafta Wales

Manteision Aelodaeth BAFTA yng Nghymru

English version

19 October 11

Pa Fanteision ydych chi’n eu derbyn fel aelod o BAFTA yng Nghymru?

Mae Aelodau Llawn / Cangen / Gwlad yn derbyn:

• Hawliau pleidleisio ar gyfer Gwobrau'r Academi Brydeinig yng Nghymru

• Gostyngiad ar brisiau tocynnau i Wobrau'r Academi Brydeinig yng Nghymru

Mae Aelodau Llawn / Cangen / Gwlad / Myfyrywr yn derbyn:

• Tocynnau sinema am ddim i sinemâu VUE, ODEON a Cineworld ledled Cymru, bob dydd Llun i ddydd Iau

• Cyfle i fynd i ragolygon a digwyddiadau arbennig a dangosiadau cyntaf eraill yng Nghymru

• Oscars Caerdydd ac Oscars y Bont-faen - 10% oddi ar bris y bwyd

• Gwesty’r Bear, y Bont-faen - £50.00 Gwely a Brecwast

• Gwesty Gwledig y New House Caerdydd - £80.00 Gwely a Brecwast

• Gwesty Coed-y-Mwstwr Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr - £80.00 Gwely a Brecwast

Am fwy o wybodaeth a’r gost o ddod yn aelod, dilynwch y ddolen hon