Bafta Wales

Swydd Wag

18 February 13

BAFTA Cymru: Cydlynydd Gwobrau a Digwyddiadau Dros Dro (Llawn- amser – Cyfnod Mamolaeth)

BAFTA yw prif sefydliad sydd yn hyrwyddo a gwobrwyo rhagoriaeth drwy’r ffurfiau gelfyddyd o ddelweddau symudol sydd yn cwmpasu ffilm, teledu a gemau video y DU. Rydym angen Cydlynydd Gwobrau a Digwyddiadau Dros Dro ar gyfer gyfnod mamolaeth. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddainus llawer iawn o brofiad mewn un neu fwy o ardaloedd y swydd ac yn gallu dangos cofnod o gyflawniad llwyddianus. Os oes gennych y sgiliau perthnasol a phrofiad, empathi gyda’r celfyddydau, nôd elusenol BAFTA a byddech yn mwynhau’r her o weithio yn ein awyrgylch heriol, byddwn yn hoffi clywed gennych.

I gwneud cais am y swydd, a fyddech mor garedig ac ebostio eich CV a llythyr eglurhaol yn dangos eich profiad allweddol i’r post yng nghyd a manylion eich cyflog cyfredol, i allisond@bafta.org dim hwyrach na Ddydd Mercher 27 Chwefror 2013.

Bydd disgrifiad llawn y swydd ar gael o swyddfa BAFTA Cymru, ebostiwch ceril@bafta.org .