Bafta Wales
Highlights of BAFTA's activities in Wales BAFTA

Croeso i'n gwefan newydd sbon!

English version

14 October 10

Rydym newydd lansio ein gwefan newydd sbon gyda chynllun hawdd i'w ddefnyddio a nodweddion defnyddiol.

Dylai'r dyluniad newydd eich helpu i ddarganfod y wybodaeth yr ydych ei hangen mor hawdd ag sy'n bosibl.

Byddwn yn ychwanegu cynnwys newydd yn ystod yr wythnosau nesaf.