Bafta Wales
Chairman, BAFTA Cymru 2014

Cadeirydd Newydd BAFTA Cymru

14 January 14

Mae pwyllgor BAFTA Cymru wedi ethol Ian Jones (yn y llun) fel cadeirydd BAFTA Cymru.

Roedd Ian Jones, sy'n wreiddiol o Dreforys, Abertawe, yn un o'r tîm a lansiodd S4C ym 1982, ac ar ôl gweithio yn y maes raglenni Adloniant ar rwydwaith ITV ac fel cynhyrchydd annibynnol, fe ail-ymunodd ag S4C fel Cyfarwyddwr Busnes, S4C Rhyngwladol a Chydgynyrchiadau rhwng 1992 a 1997.

Ers hynny mae e wedi gweithio mewn swyddi uwch gyda Scottish Television, United News and Media, (ITEL), Granada International (ITV Global erbyn hyn) a bu'n Gadeirydd Cymdeithas Ddosbarthu Diwydiant Teledu Prydain (BTDA - British Television Distribution Industry Association) am ddwy flynedd. Roedd yn Llywydd National Geographic Television International rhwng 2004-2007 gan deithio'n rheolaidd rhwng Washington a Llundain, cyn dod yn Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp gyda Target Entertainment. Ei swydd ddiwethaf oedd Rheolwr Gyfarwyddwr, Cynnwys Dosbarthu a Datblygu Masnachol, Rhyngwladol ar gyfer A+E Television Networks yn Efrog Newydd.

Ian Jones yw un o'r uwch reolwyr mwyaf profiadol yn y diwydiant teledu ac mae wedi gweithio yn y diwydiant mewnwladol a rhyngwladol ers bron 30 mlynedd. Mae ganddo brofiad eang ar draws darlledu, cynhyrchu, cyd-gynhyrchu a theledu rhyngwladol ac mae wedi hawlio nifer o swyddi anweithredol ac ymgynghorol yn y diwydiant. Yn ei rôl bresennol mae wedi dychwelyd i S4C fel Prif Weithredwr, 30 mlynedd ar ôl helpu i lansio'r Sianel.