Bafta Wales

Gwobrau Academi Cymru Prydeinig yn 2013: Ar agor ar gyfer Ceisiadau

28 February 13

Gwobrau ar agor ar gyfer ceisiadau Mae Gwobrau Academi Cymru Prydeinig yn 2013 bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Fel y blynyddoedd gynharach rydym yn gofyn i Ddosbarthwyr, Cwmnïau Cynhyrchu, Cynhyrchwyr ac Aelodau gyflwyno gwaith yr hoffent gael ei ystyried. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener Ebrill 19 2013.

Mae tair cam wrth wneud cais:
1. Ffurflen Gais ar-lein: cliciwch yma
2. Uwch lwythiad Fideo: cliciwch yma am ganllawiau llawn
3. Talu: Bydd BAFTA yng Nghymru yn cysylltu'n uniongyrchol gyda phob ymgeisydd (trwy e-bost) i brosesu ffi talu. RHAID i ffioedd cais gael eu derbyn dim hwyrach na Dydd Gwener 10 Mai 2013 (gweler y Llyfr Rheolau am y manylion llawn).


Newidiadau i'r Rheolau
Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i'r rheolau eleni:
1. Mae’r cyfnod cymhwyso yn rhedeg o’r 1af Ionawr 2012 i’r 31 Mawrth 2013.
2. Mae angen i timau ac enwebwyd ddewis un cynrychiolydd i dderbyn y wobr yn ffurfiol.
3. Mae’r meini prawf cymhwyso wedi newid o’r flwyddyn diwethaf, edrychwch yn y llyfr canllawiau am y newidiadau.
4. Mae ffioedd mynediad pecyn wedi ei gynyddu i £150 ac eithrio TAW.
5. Os gwelwch yn dda darparwch manylion cyswllt ar gyfer pob unigolyn sydd yn cael ei rhoi yn y porth mynediad yn y man priodol.

Newidiadau i’r Categoriau
Mae’r canlynol yn newidiadau allweddol i’r categoriau eleni:
1. Mae Golygu: Ffuglen a Golygu: Ffeithiol wedi uno i fod yn Golygu.
2. Mae Rhaglen Chwaraeon wedi newid i Chwaraeon a Darllediad Allanol Byw.
3.Mae Ffurf byr ac Animeiddio wedi newid i fod yn ddwy gategori are u ben eu hunain.
4. Mae Dylunio Graffeg wedi newid i Effeithiau Gweledol a Graffeg.
5. Mi fydd categori Credigrwydd Digidol a Gemau yn cael ei wobrwyo yn unigol tu allan i’r brif Seremoni wobrwyo yn Seremoni Wobrwyo Gemau BAFTA Cymru, i gyd fynd a’r Arddangosfa Gemau ar y 26ain Mehefin 2013.
6.Bydd y categori Awdur ar gyfer ffuglen.
Darllenwch y rheolau'n ofalus gan bod mân newidiadau ac ychwanegiadau eraill.

pdf British Academy Cymru Awards Rules and Guidelines 2013 (129 KB)

pdf Breakthrough Award (25 KB)

pdf BAFTA RECOGNISED FESTIVALS LIST 2012-2013 (186 KB)

pdf BAFTA Entry guide for the Cymru Awards in 2013 (1.1 MB)