Bafta Wales

Bydd BAFTA yng Nghymru yn defnyddio Ping! Mailer

English version

19 September 11

Bydd y Ping! Mailer yn gwella ein dulliau oi gyfathrebiadau e-bost gydag Aelodau a byddwn yn defnyddio'r system i'ch hysbysu am ein newyddion, digwyddiadau a dangosiadau diweddaraf yn cynnwys unrhyw wybodaeth bwysig yn berthynol i Wobrau Academi Brydeinig Cymru 2012!

Yn ystod mis Medi 2011, bydd BAFTA yng Nghymru yn gweithredu system gyfathrebu newydd o'r enw Ping! Mailer sydd yn cael ei ddatblygu gan Ethos.

Mae Ethos wedi bod yn gweithio gyda BAFTA yng Nghymru ers sawl blwyddyn yn cynhyrchu llenyddiaeth y Gwobrwyon a deunyddiau Aelodau.

Bydd y Ping! Mailer yn gwella ein dulliau oi gyfathrebiadau e-bost gydag Aelodau a byddwn yn defnyddio'r system i'ch hysbysu am ein newyddion, digwyddiadau a dangosiadau diweddaraf yn cynnwys unrhyw wybodaeth bwysig yn berthynol i Wobrau Academi Brydeinig Cymru 2012!

Rhagor am Ethos a Ping! Mailer:
Mae Ping! Mailer yn gwneud marchnata e-bost yn hawdd. Os ydych yn newydd i'r cysyniad ai peidio neu yn hen law arni, mae'r system hawdd i'w defnyddio hon yn rhoi'r holl offer angenrheidiol i chi gynhyrchu ymgyrchoedd llwyddiannus.

Mae blociau adeiladu eich ymgyrchoedd wedi'u dylunio'n arbennig ar eich cyfer a bydd yn cadw eich e-fwletin yn broffesiynol ei olwg, yn gyson ac yn ol y brand bob amser.

Er mwyn dysgu rhagor am y system neu i holi sut y gallai eich helpu, cliciwch yma .

Mae Ethos yn darparu gwasanaeth creadigol llawn trwy Frandio, Dylunio a Datblygu Gwefan, Dylunio ar gyfer Argraffu, Gwneud y mwyaf o Beiriant Chwilio, Deunyddiau Hyrwyddo, Offer Ffonau Symudol, Graffig Arddangosfeydd a Chefnogaeth Marchnata.

I ddysgu rhagor am yr amrediad llawn o wasanaethau Ethos, cliciwch yma .

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu a ni yn BAFTA yng Nghymru