Bafta Wales

TOCYNNAU: GWOBRAU CYMRU’R ACADEMI BRYDEINIG

20 April 11

** Diweddariad, Dydd Gwener Mai 6ed: Ymestyn dyddiad cau archebu tocynnau tan Ddydd Llun Mai 16eg.

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer Tocynnau Aelodau a Tocynnau Diwydiant ar gyfer GWOBRAU CYMRU’R ACADEMI BRYDEINIG, 2011.

Cynhelir y seremoni drawiadol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Sul, Mai 29ain, 2011 - gyda derbynwest i ddathlu yng Ngwesty Holland House yng Nghaerdydd i ddilyn.

Eleni mae 26 o gategoriau crefft, perfformio a rhaglenni i gyd. Gwneir cyflwyniadau hefyd ar gyfer Gwobr Sian Phillips, Gwobr Cyflawniad Oes a Gwobr Gwyn Alf Williams.

Ceir Tocynnau Aelodau/Diwydiant drwy gais yn unig, ar sail cyntaf i’r felin. Os ydych yn dymuno gwneud cais, mae gwybodaeth ar gael i’w lawrlwytho isod:

pdf Ffurflen Gais (91 KB)

pdf Cwestiynau Cyffredin (45 KB)

Am unrhyw wybodaeth pellach, cysylltwch â Fiona Lynch, fional@bafta.org .
Please answer the simple sum below.


43 - 5 =