Bafta Wales

BAFTA yng nghymru yn cyhoeddi enillwyr gwobrau academi brydeinig cymru 2012

30 September 12

Mewn seremoni fawreddog heno (dydd Sul) yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd, cynhaliwyd seremoni flynyddol Gwobrau Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu Cymru yn anrhydeddu rhagoriaeth ym meysydd darlledu, rhyngweithio a ffilm yng Nghymru.

  • John Hefin yn ennill gwobr arbennig BAFTA am Gyfraniad Eithriadol i Ddrama Teledu
  • Craig Roberts yw'r Actor Gorau, Sharon Morgan yw'r Actores Orau
  • Ffilm Marc Evans’ Patagonia yn ennill 4 gwobr

Cyflwynwyd y seremoni gan Alex Jones o The One Show, a chafodd 29 o gategorïau ar gyfer rhaglenni, crefft a pherfformiad eu gwobrwyo yn ystod y noson.

Cafodd ffilm Marc Evans, Patagonia lwyddiant ysgubol gan ennill 4 categori, gan gynnwys Cyfarwyddwr: Ffuglen (Marc Evans), Golygu: Ffuglen, Sain, Coluro a Gwallt.

Aeth y wobr am Actor i Craig Roberts am ei rôl fel y llanc pymtheg mlwydd oed Oliver Tate yn y ffilm am Abertawe - Submarine, perfformiad sydd eisoes wedi ennill clod iddo fel Perfformiwr Prydeinig Ifanc y flwyddyn yng Ngwobrau Ffilm y London Critic's Circle. Mae Sharon Morgan yn cael ei chydnabod eto fel un o berfformwyr gorau Cymru wrth iddi ennill categori Actores am y trydydd tro - y tro hwn am ei rôl yn addasiad y ffilm o nofel Owen Sheers, Resistance.

Aeth y wobr am y Cyflwynydd gorau i Lowri Morgan ar gyfer Ras yn Erbyn Amser a gynhyrchwyd gan POP1 ar gyfer S4C. Roedd y rhaglen yn olrhain taith galed Lowri wrth iddi redeg 350 o filltiroedd dros yr Arctig ac fe enillodd ail wobr hefyd am Gyfres Ffeithiol .

Dyfarnwyd y wobr am y Ffilm Nodwedd/Teledu orau i Submarine tra llwyddodd Shirley - y ddrama BBC 2 gan Prospect Pictures, oedd yn olrhain hanes cynnar y Fonesig Shirley Bassey, i ennill y wobr Drama Deledu.

Derbyniodd Eddie Butler wobr Awdur am raglen Lions '71 - cynhyrchiad Green Bay ar gyfer BBC Cymru Wales. Fe roddwyd ail wobr i'r rhaglen hefyd, sy'n edrych yn ôl ar daith fuddugoliaethus y Llewod yn Seland Newydd yn 1971, sef Gwobr Gwyn Alf Williams am gyfraniad i ddealltwriaeth o hanes Cymru. Mewn teyrnged briodol i reolwr Cymru a'r pêl-droediwr diweddar Gary Speed, aeth y Rhaglen Chwaraeon i Sport Wales: Teyrnged i Gary Speed gan BBC Cymru Wales.

Eleni cyflwynwyd Tlŵs Siân Phillips i'r actor Robert Pugh, mewn cydnabyddiaeth am ei waith mewn ffilmiau nodwedd mawr a rhaglenni teledu rhwydwaith.

I gloi'r noson fawreddog cafwyd cyflwyniad arbennig iawn wrth i Academi Brydeinig Celfyddydau Ffilm a Theledu anrhydeddu'r cynhyrchydd teledu John Hefin gyda Gwobr Arbennig am Gyfraniad Eithriadol i Ddrama Teledu.

BAFTA Cymru AwardsMae John Hefin yn adnabyddus fel creawdwr y ddrama sebon - Pobl y Cwm, ond yn ystod ei gyfnod fel Pennaeth Drama BBC Cymru, bu'n gyfrifol hefyd am gynhyrchu Bus to Bosworth, The Life a Times of David Lloyd George a'r ffilm fythgofiadwy, Grand Slam. Yn 2009, cafodd John MBE am ei wasanaeth i ffilm yng Nghymru ac, yn fwy diweddar, derbyniodd wobr Cyfrwng 2012 am ei gyfraniad eithriadol i'r cyfryngau yng Nghymru.