Bafta Wales

Am 19 mlynedd rydym wedi dathlu’r doniau Cymreig gorau yn y Diwydiannau Ffilm, Teledu a Gemau Fideo.

Rydym yn falch o gael amrywiad o gwmnϊau o fri yn gynrychioledig fel ein Noddwyr/Partneriaid Swyddogol ar gyfer Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru. Gwyliwch restr llawn y Cwmniau a Sefydliadau.

Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2013

Published on Thursday 14 February 2013

Awardssm

Cynhelir Seremoni Wobrwyo’r Academi Brydeinig yng Nghymru yng Nghaerdydd yn yr Hydref.

Gwobrau BAFTA yng Nghymru 2012 - Enillwyr

Published on Friday 07 September 2012

Alex

Gwobrau BAFTA yng Nghymru 2012 - Enillwyr

Enwebiadau BAFTA Yng Nghymru Ar Gyfer Gwobrau Academi Brydeinig Cymru Sy’n 21ain Oed Eleni

Published on Thursday 06 September 2012

Alex Jones

Bydd Alex Jones yn cyflwyno 21ain Seremoni Wobrwyo BAFTA yng Nghymru ar 30 Medi, 2012.

Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2012

Published on Sunday 19 August 2012

Awardssm1

Cynhelir Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru ar Dydd Sul y 30ain Medi 2012 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd. Mi fydd yr holl docynnau ar werth ar Ddydd Gwener, Medi 7fed.

Gwobr Torri Drwodd

Published on Thursday 27 October 2011

Stage Bc

Bwriad y wobr hon yw cydnabod y rhai sydd wedi cael dylanwad sylweddol ar fyd rhaglenni / ffilmiau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Gwobrau Academi Cymru Prydeinig yn 2012: Ar agor ar gyfer Ceisiadau

Published on Wednesday 26 October 2011

Awards Stage

Gwobrau ar agor ar gyfer ceisiadau: Mae Gwobrau Academi Cymru Prydeinig yn 2012 bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Fel yn y blynyddoedd yn y gorffennol rydym yn gofyn i Ddosbarthwyr, Cwmnïau Cynhyrchu, Cynhyrchwyr ac Aelodau gyflwyno gwaith yr hoffent gael ei ystyried.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun, 9 Ionawr 2012.

Gwobrau BAFTA yng Nghymru 2011 - Enillwyr

Published on Sunday 29 May 2011

Anna & Angharad

Gwobrau BAFTA yng Nghymru 2011 - Enillwyr

TOCYNNAU: GWOBRAU CYMRU’R ACADEMI BRYDEINIG

Published on Wednesday 20 April 2011

Award 9790
  • * Diweddariad, Dydd Gwener Mai 6ed: Ymestyn dyddiad cau archebu tocynnau tan Ddydd Llun Mai 16eg.

BAFTA yng Nghymru yn cyhoeddi Gwobrau'r Academi Brydeinig yng Nghymru 2011

Published on Wednesday 06 April 2011

The BAFTA Cymru Awards, 23 May 2010 (© BAFTA/Huw John).

Heddiw fe gyhoeddodd BAFTA yng Nghymru fanylion ynglyn â'r 20fed Seremoni Wobrywo'r Academi Brydenig yng Nghymru.

Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2011

Published on Friday 25 February 2011

The BAFTA Cymru Awards Red Carpet, 23 May 2010 (© BAFTA/Huw John).

Cynhelir Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2011 ym mis Mai 2011 yng Nghaerdydd (manylion llawn i ddilyn cyn hir)....

Previous 1 2 3 Next