Bafta Wales

Friday 15 February

Under Milk Wood yn Galeri, Caernarfon

Time: 14:30
Venue: Galeri, Caernarfon
Location: Galeri, Caernarfon

Under Milk Wood1

Under Milk Wood
UK/1972/88mins/15
Dir: Andrew Sinclair. With Elizabeth Taylor, Peter O'Toole, Richard Burton

Yn yr addasiad sgin yma o ddrama Dylan Thomas, Under Milk Wood, lle cyflenwodd Richard Burton ei uchelgais mewn bywyd i ymddangos yn y ffilm lle bortreadodd y rhan ysgrifennodd ei ffrind Thomas ar ei gyfer. Mae'r ddrama gwreiddiol wedi caei ei gyflwyno mewn bron a bod pob gwlad yn y byd ac ar seliwloid, mae'n dal i fod yn ryfedd, prydferth ac yn fythol - yn galeidosgop o bob fywyd dynol.

Yn ymuno gyda ni fydd Cyfarwyddwr y ffilm, Andrew Sinclair, fydd yn ddigon parod i ateb unrhyw gwestiynau fydd gennych am weithio gyda Richard Burton.

Am dicedi mae'n bosib i aelodau BAFTA Cymru ebostio membershipcymru@bafta.org. Mae gennyn swm o dicedi yn rhad ac am ddim fydd yn cael ei ddosbarthu ar sail cyntaf i'r felin.

Mae'n bosib i'r cyhoedd archebu ticedi drwy gysylltu a Swyddfa Docynnau Galeri ar 01286 685222.