You are here

Seremoni Wobrwyo BAFTA yng Nghymru 2012: Ffrwd fyw

27 September 2012
BAFTA Cymru Awards 2012: Alex JonesBAFTA in Wales

Mae seremoni wobrwyo flynyddol yr Academi Brydeinig yng Nghymru yn cael ei chynnal Ddydd Sul hon (Medi 30ain) yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd ac am y tro cyntaf erioed mae BAFTA Cymru yn falch o gynnig ffrwd fyw o’r seremoni ar ein gwefan.

Bydd perfformwyr a chynhyrchwyr gorau Cymru ar deledu a ffilm yn dod at ei gilydd ar gyfer noson i ddathlu llwyddiannau’r diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru

Mae cynyrchiadau ffilm a dramâu teledu’n parhau i fod yn flaenllaw eleni gyda’r rhaglen Gwaith Cartref, sydd ar S4C, yn derbyn y nifer uchaf o enwebiadau - chwech i gyd. Mae ffilm Marc Evans, Patagonia, gyda Matthew Rhys, a chynhyrchiad BBC Cymru Code-Breakers: The Bletchley Park’s Lost Heroes wedi’i henwebu pum gwaith.

Mae’r enwebiadau ar gyfer yr Actor Gorau’n cynnwys Mark Lewis Jones (Baker Boys), Richard Harrington (Burton: Y Gyfrinach), Craig Roberts (Submarine) tra bod yr enwebiadau ar gyfer yr Actores Orau yn cynnwys Eve Myles (Baker Boys), Rhian Morgan (Gwaith Cartref) a Sharon Morgan (Resistance).

Bydd y darllediad byw yn dechrau wrth i'r cyflwynydd, Alex Jones o The One Show, agor y seremoni am 7 yr hwyr a bydd yn parhau ar y wefan tan ar ôl i'r enillydd terfynol yn cael ei gyhoeddi oddeutu 9 o'r gloch.