You are here

Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2013

14 February 2013

Cynhelir Seremoni Wobrwyo’r Academi Brydeinig yng Nghymru yng Nghaerdydd yn yr Hydref.

Y Seremoni
Cynhelir Seremoni Wobrwyo yr Academi Brydeinig yng Nghymru yng Nghaerdydd yn yr Hydref 2013.

Y Porth
Bydd y Porth ar agor o Ddydd Llun 4ydd Mawrth 2013. Nodwch fod y cyfnod cymhwyso yn rhedeg o Ionawr 1af 2012 i Fawrth 31 2013.

Dyddiad Cau
Bydd y porth yn cau ar y 19eg Ebrill 2013.

Ticedi
Os am fwy o wybodaeth am sut i archebu tocynnau, cysylltwch a BAFTA Cymru drwy ebost [email protected]