You are here

Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2011

25 February 2011
The BAFTA Cymru Awards Red Carpet, 23 May 2010 (© BAFTA/Huw John). BAFTA/Huw John

Cynhelir Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru 2011 ym mis Mai 2011 yng Nghaerdydd (manylion llawn i ddilyn cyn hir)....

Y Seremoni
Cynhelir Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru ym mis Mai 2011 yng Nghaerdydd (manylion llawn i ddilyn cyn hir)

I Ymgeiswyr
Bydd yr holl ffurflenni cais a Chanllawiau ar gael yma ar ein gwefan ym mis Rhagfyr 2010.

Dyddiadau Cau
Bydd y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ym mis Ionawr 2011

Tocynnau
Am ragor o fanylion ynglyn â sut i brynu tocynnau cysylltwch os gwelwch yn dda gyda BAFTA yng Nghymru yn [email protected]