You are here

Gwobrau Academi Cymru Prydeinig yn 2012: Ar agor ar gyfer Ceisiadau

26 October 2011

Gwobrau ar agor ar gyfer ceisiadau: Mae Gwobrau Academi Cymru Prydeinig yn 2012 bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Fel yn y blynyddoedd yn y gorffennol rydym yn gofyn i Ddosbarthwyr, Cwmnïau Cynhyrchu, Cynhyrchwyr ac Aelodau gyflwyno gwaith yr hoffent gael ei ystyried.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun, 9 Ionawr 2012.

Mae tair cam wrth wneud cais:
1. Ffurflen Gais ar-lein: cliciwch yma
2. Uwch lwythiad Fideo: cliciwch yma am ganllawiau llawn
3. Talu: Bydd BAFTA yng Nghymru yn cysylltu'n uniongyrchol gyda phob ymgeisydd (trwy e-bost) i brosesu ffi talu. RHAID i ffioedd cais gael eu derbyn dim hwyrach na Dydd Llun 16 Ionawr 2012 (gweler y Llyfr Rheolau am y manylion llawn)

Newidiadau i'r Rheolau
Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i'r categorïau/rheolau eleni:
1. Caiff pob cais ei gyflwyno trwy'r porth mynediad ar-lein
2. Mae Newyddion, Materion Cyfoes a Chwaraeon bellach yn dri categori ar wahân: Darlledu Newyddion, Materion Cyfoes, Rhaglen Chwaraeon
3. Mae'r categori Cyfryngau Newydd wedi newid yn Creadigrwydd a Gemau Digidol
4. Mae'r categori Teitlau wedi newid yn Dylunio Graffig
5. Y categorïau newydd ar gyfer 2012 yw: Gwobr Torri Drwodd

Darllenwch y rheolau'n ofalus gan bod mân newidiadau ac ychwanegiadau eraill:

British Academy Cymru Awards Rule Book 2011 2012 Final (61.2 KB)
Awards Entry Guide (2.2 MB)
Bafta Recognised Festival List 2011 (56.7 KB)