You are here

Gweledigaeth y Realiti Newydd

Dydd Iau 16 Tachwedd 2017
Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, CF10 5AL
Rydym yn awyddus i ddod â'r gymuned rhith-wirionedd ynghyd ac yn bwriadu amlygu'r holl waith diddorol ac arloesol sy'n digwydd yng Nghaerdydd a'r ddinas-ranbarth, ynghyd ag asesu'r clwstwr technoleg greadigol yn yr ardal ddaearyddol hon.

Rydym wrth ein bodd i groesawu Sol Rogers a Mark Burvill fel siaradwyr. Sol yw cadeirydd Immerse UK – rhwydwaith traws-sector i fusnesau a sefydliadau ymchwil ym mhob rhan o economi'r DU sydd â diddordeb yn y modd y gall realiti estynedig a rhith-wirionedd sbarduno cynhyrchiant a thwf cymdeithasol ac economaidd – a sylfaenydd REWIND; y stiwdio a greodd Magic Butterfly gydag Opera Cenedlaethol Cymru. Mae Mark yn Gyfarwyddwr Technegol yn Aardman Interactive ac yn aelod gweithredol o Grŵp Cynghori Rhith-wirionedd BAFTA.

Bydd cyfle hefyd i glywed cyfres o gyflwyniadau byr gan unigolion, asiantaethau a sefydliadau a leolir yng Nghymru sy'n cymryd rhan mewn prosiectau rhith-wirionedd diddorol yn eu gwaith presennol.

Bydd gennym farchnad ar gyfer arddangosiadau gan grwpiau bach – os hoffech ddod â thechnoleg i'w rhannu, ebost Vicki.

Cadwch le yma